OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ ANARCHISTY KARLA LUKEŠE (1905)

Kamarád Karel Lukeš zemřel v Plzni. Zemřelý byl mužem, jakých třeba: nezlomného charakteru. Přesvědčení, jehož nabyl, zůstal věren do posledního dechu. Aby mu ztrpčili poslední chvíle uhasínajícího života, nutili ho, aby se dal zaopatřit. Rozhodně odmítl: „Nebudu se zpovídat – poněvadž nevěřím ve vašeho Boha.“ Pohřeb neboštíkův zle pobouřil krev plzeňských měštáků: bez kříže, bez kněze pohyboval se vážně v před černý proud lidí, již přišli posledně pozdravit a rozloučit se s kamarádem, v němž ctili člověka.

Zdroj: „Práce“, 1905, publikační orgán České anarchistické federace.