OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ ANARCHISTY KARLA ŠVEHLY (1849 – 1897)

Anarchistické noviny „Proletář“ uveřejnili zprávu o úmrtí anarchisty Karla Švehly s tímto zněním: „Soudruh Karel Švehla mrtev. Zemřel dne 30. července 1897 v trestnici Steinu, kdež byl od roku 1886 žalářován. Jsa věrným stoupencem a horlivým šiřitelem zásady anarchistické podlehl v době persekuce roku 1886 tehdejší „Rakouské spravedlnosti“, jsa pro své přesvědčení a pro svoji činnost ve hnutí dělnickém odsouzen k 15tiletému těžkému žaláři, 11 roků strávil za mřížemi, čímž jeho již dříve mnohými útrapami otřesené zdraví zničeno úplně. Soudruh Švehla byl při svém odsouzení 37 roků stár a byl ode všech, kteří jej znali, co řádný a poctivý soudruh ctěn, zanechává po sobě vdovu a 20tiletou dceru. Spi sladce bojovníku za práva ujařmeného lidu. Čest budiž památce tvoji!“