OZNÁMENÍ O ÚMRTÍ VALENTÍNA HORATLÍKA 9.8.1896 V ELIZABETH

Valentin Horatlík zemřel 9. srpna 1896. Opět jeden neohrožený bojovník za práva lidská, byl neúprosnou smrtí z našeho středu vyrván. Jest to soudruh Valentin Horatlík, Jeho život byl samý boj a utrpení; již v mládí poznal zásady revolučních socialistů a vzal je za své. Však nebylo mu popřáno volně rozvíjeti svoji blahodárnou činnost a účinkovati, jak by si byl přál. Černožlutá bestie jej polapila při zakládání tajné tiskárny a uvěznila jej ve Steině ve Štýrsku na 8 roků do vězení, které si soudruh Horatlík těž odseděl. Však zdraví jeho bylo nelidským s ním zacházením, špatnou stravou a nedostatkem čerstvého vzduchu podkopáno; churavěl na souchotiny. Po odbytém trestu se odebral do Ameriky, kde se v Elizabeth po 5 let zdržoval. Posledního půl druhého roku byl již tak churav, že ani stále pracovati nemohl. Zásadě naší zůstal věren až do posledního vzdechnutí, až jej smrt všeho utrpení zbavila ve 12 hodin dopoledne v neděli, dne 9. srpna 1896 v nemocnici v Elizabeth, N. J , ve stáří asi 34. roků. Pohřeb zesnulého konán v úterý dne 11. srpna 1896 za účastenství veškerých svobodomyslných lidí z místa a okolí neb zemřelý se těšil velké oblibě ve veškerých kruzích pro svoji přímou a poctivou povahu. Kromě jiných, položili též čeští soudruzi z Elizabeth věnec na jeho rakev s rudými stuhami. Budiž čest památce jeho!