OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ NÁZVU SPOLKU „FERDINAND LASSALLE“ NA DĚLNICKOU DRUŽINU POKROKU (1894)

V poslední schůzi spolku Ferdinand Lassalle v N. Y. odbývané dne 6.května 1894 usnešenoo, by spolek náš, doposud „Ferdinand Lassalle,“ přeměnil své jméno, jelikož jméno dosavadní zřízení našemu neodpovídá. Jelikož žádných autorit neuznáváme, neohlavíme nimi také zajisté naše spolky a proto přijal spolek náš jméno „Dělnická Družina Pokroku.“

Nechť vezmou to tedy všecky spolky k vědomosti. Snahou spolku jest i nadále šířiti zásady revolučního socialismu a poučnými přednáškami členy k účeli vytčenému vzdělávati a vésti.

Jelikož spolek pro zbudování ryze radikálního orgánu, totiž „Dělnických Listů“ pracoval, a jelikož list založený všemožné podpory potřebuje, uvolil se náš spolek platiti za adresář v „Dělnických Listech“ ročně 6 dollarů, a jest přesvědčen, že i ostátní ku „Jednotě“ patřící spolky se podobně jakémusi poplatku uvolí, neb se zde jedná o udržení listu a nám co přesvědčeným dělníkům i taková oběť nesmí býti velikou, neb nepřináší ji spolky orgánu zadarmo.

Příští schůze spolková odbývá se dne 22. května a je spojena s přednáškou: „Vývin člověčenstva“; přednášeti bude soudruh Václav Kudlata. Soudruzi, postarejte se o dobrou návštěvu.

Se sociálně revolučním pozdravem, Karel Kubelle, tajemník