VALNÁ HROMADA SPOLKU VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍCH DĚLNÍKŮ TRUHLÁŘSKÝCH V PRAZE (1882)

Spolek vzájemně se podporujících dělníků truhlářských odbýval v neděli 1.ledna 1882 valnou hromadu za přítomnsoti 125 členů, na které byli do výboru zvoleni:

 • VÁLEČKA Václav za předsedu
 • ŽDÍMERA Antonín za místopředsedu
 • BURIAN M. Za jednatele
 • PAUL Václav za účetního
 • HOFFMANN Jan za pokladníka
 • SVOBODNÍČEK Jan za správce domu
 • FRYDL Antonín za člena výboru
 • ADAMEC Prokop za člena výboru
 • PATOČKA Matěj za člena výboru
 • PECH Čeněk za člena výboru
 • MARYSKO Matěj za člena výboru
 • TŮMA Josef za člena výboru
 • WALDHEGER Jan za člena výboru
 • KŘEČEK Antonín za člena výboru
 • VONAJ Ferdinand za člena výboru
 • DOSTAL Václav za člena výboru
 • PTÁČEK Jan za člena výboru
 • SLABÝ Jan za náhradníka
 • LÍN Josef za náhradníka
 • BARTUŠKA František za náhradníka
 • BARTÁK František za náhradníka
 • VYCH Josef za náhradníka
 • BUHLE Ferdinand za revisora
 • RYSS František za revisora
 • SALAČ Tomáš za revisora

Spolková místnost „U Fáfů“. Spolková knihovna čítala 474 svazů knih. Spole čítal 600 členů.

POLOLETNÍ VALNÁ HROMADA VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ „DĚLNICKÁ JEDNOTA“ V ŽIŽKOVĚ (1882)

Všeobecně vzdělávací „Dělnická jednota“ v Žižkově odbývala v neděli 8. ledna 1882 pololetní valnou hromadu ve spolkové místnosti „U Jana z Jesenice“ na Bazilejském náměstí č. 328. Spolek zřídil také „Ženský odbor“. Do výboru zvoleni členové:

 • ŠTĚPÁNEK Josef za předsedu
 • HATAŠ Sylvestr za místopředsedu
 • MILÝ Karel za jednatele
 • VELEBIL Josef za pokladníka
 • GROSER Josef za účetního
 • DOLEJŠ František za člena výboru
 • RUST J. Starší za člena výboru
 • MAJER Alois za náhradníka
 • PLICKA Václav za náhradníka
 • JONKL Antonín za revisora
 • CHOT Jan za revisora

VALNÁ HROMADA PODPORUJÍCÍHO A VZDĚLÁVACÍHO ODBORNÉHO SPOLKU „ŠKOLKA“ V HUMPOLCI (1881)

Podporující a vzdělávací odborý spolek „Školka“ v Humpolci odbýval 13.listopadu 1881 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 70 členů. Do nového výboru zvoleni:

 • HRUŠKA Max. za předsedu
 • PACOVSKÝ Vincenc za místopředsedu
 • MALÁT Kliment za pokladníka
 • KALINA Stanislav za zapisovatele
 • VÍTEK Jan za člena výboru
 • STRÁDAL František za člena výboru
 • KYSELA Jan za člena výboru
 • TICHÝ Václav za člena výboru
 • KROUPA Josef za člena výboru
 • HRDLIČKA Augustin za člena výboru
 • PŘÍBORSKÝ František za člena výboru
 • MAREK Josef za člena výboru
 • KOPŘIVA Antonín za člena výboru
 • POSPÍCHAL Josef za člena výboru
 • LOSKOT František za člena výboru
 • MARŠÁL František za člena výboru

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1882)

Dne 8.ledna 1882 konal Dělnický spolek v Praze ustanovující valnou hromadu v spolkové místnosti v Pakoměřické pivnici v Rybní ulici. Za skrutátory pro volbu zvoleni: Bradáč, Matýs a Kořínek. Do prvního spolkvého výboru zvoleni:

 • MATÝS Václav za předsedu
 • KOLÁŘ Josef za místopředsedu
 • ŠEFL Jakub za jednatele
 • KOLÁŘ Vratislav za pokladníka
 • HRDLIČKA Antonín za účetního
 • KOŘÍNEK J. za člena výboru
 • MORAVEC J. za člena výboru
 • ŠPAČEK František za člena výboru
 • ŠPEIZL V. za člena výboru
 • JANOVSKÝ J. za člena výboru
 • LUKĚŠ J. za člena výboru
 • VANĚK J. za člena výboru
 • ŠIMEK František za člena výboru
 • PEKÁREK Vojta za náhradníka
 • SEIFERT J. za náhradníka
 • MUDROŇKA V. za náhradníka
 • DUCHÁČEK J. za náhradníka
 • NOVÁK František za revisora
 • NOVÁK J. za revisora

POLETNÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY NA KLADNĚ (1880)

Dne 18. července konala „Dělnická jednota“ na Kladně pololetní valnou hromadu. Spolek čítal 60 členů. Do výboru zvoleni:

 • VOREL Antonín za předsedu
 • BŘENDA Karel za místopředsedu
 • KNOBLOCH J. za jednatele
 • ŠIKL Emanuel za pokladníka
 • HOREŠOVSKÝ za účetního
 • ŠMOLÍK za člena výboru
 • ŠNABL za člena výboru
 • JANOUŠEK za revisora
 • HRDINA za revisora
 • HÁJEK za náhradníka
 • ŠVEHLA za náhradníka
 • NEDVĚD za náhradníka
 • HASÍK za náhradníka

USTAVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU NA KLADNĚ (1880)

Dne 28.března 1880 odbýval Dělnický vzdělávací spolek na Kladně svoji ustavující valnou hromadu. Úvodní řeč pronesl Norbert Zoula. Přistoupilo 108 členů. Do výboru spolku byli zvoleni:

 • VOREL Antonín za předsedu
 • BŘENDA Karel za místopředsedu
 • KNOBLOCH J. za jednatele
 • ŠIKL Emanuel za pokladníka
 • HOŘEŠOVSKÝ za účetního
 • SMOLÍK za člena výboru
 • RISKA za člena výboru
 • HRDINA za revisora
 • JANOUŠEK za revisora
 • NEDVĚD Jan za náhradníka
 • SVEHLA J. Za náhradníka
 • DRAXL Jan za náhradníka
 • SMOLA V. Za náhradníka.

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ BESEDY V KOSTELCI NAD LABEM (1882)

Dělnická beseda v Kostelci nad Labem odbývala dne 15.ledna 1882 celoroční valnou hromadu za přítomnosti 17 členů. Schůzi zahajoval Dvořák. Do výboru zvoleni tuto členové:

 • ŠEVČÍK Jan za předsedu
 • KŘÍŽEK Josef ta místopředsedu
 • ZELINKA F. Za jednatele
 • EGNER za účetního
 • VOJTĚCHOVSKÝ za člena výboru
 • BUDÍNSKÝ za člena výboru
 • PŠENSKÝ za náhradníka
 • SCHULER za náhradníka
 • STRÁNSKÝ za revisora
 • SAFEK za revisora

G

GABRIEL Alois – Hrádek u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • Severovýchodočeský anarchista z Hrádku u Liberce.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Zakládající člen skupiny ČFVO v Hrádku dne 18. srpna 1906.
 • V ČFVO Hrádek zvolen pokladníkem.

GAHLER František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce.
 • Patřil k první generaci anarchistů, kteří byli ovlivnění propagandou činem, především časopisy Johana Mosta „Freiheit“, americkým časopisem „Budoucnost“ vydávaným českými anarchisty v USA a „Pomstou“ vydávanou českými anarchisty v Anglii, tyto časopisy byly tajně pašovány a rozšiřovány mezi českým radikálním dělnictvem.
 • Pro své anarchistické názory dán pod přísný policejní dohled, každý jeho pohyb byl bedlivě sledován rakouskou policií.
 • V roce 1883 zapojen do tajné anarchistické skupiny v Liberci.
 • Spolupracovník František Krombholz, který byl ve spojení s anarchisty z Vídně.

GAIGR Martin (?-1905) – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného spolku hornicko hutnického v Třebušicích
 • dne 25.února 1905 pohřeb

GALL L. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

GALLA František (1859 -?) – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

GASTLOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • přijata 1907

GAZÁREK František – Praha/Nusle

 • Pražský anarchista z Nuslí.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

GEBHART (Kephart) František – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na členské schůzi 3.ledna 1892 zvolen revisorem účtů spolku
 • v březnu 1892 peněžní podpora 5 zlotých v nemoci
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen náhradníkem ve výboru
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 4.prosince 1892 zvolena do „opatřovacího komité pro fond na Májový stromek 1893
 • na výborové schůzi 25. června 1893 zavedena nová funkce spolkový posel a on zvolen prvním spolkovým posel
 • na měsíční schůzi 18. listopadu 1894 zvolen do 3členného komité pro spolkovou masopustní zábavu
 • na měsíční schůzi 2.prosince 1894 zvolen volebního odboru na valnou hromadu spolku (vystavování kandidátních listin atd)
 • na valné hromadě 2.ledna 1895 zvolen za člena výboru
 • na měsíční schůzi 15.dubna 1895 zvolen do čtyřčlenného komité pro spolkovou zábavu 28.dubna 1895 ve prospěch májového stromu
 • na valné hromadě 5. ledna 1896 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 19.července 1896 byla zvolena 4členná deputace na slavnost bratrskeho nemeckeho spolku Fortfere v Mostě a zvolen za jednoho z delegátu
 • na valné hromadě 3.ledna 1897 zvolen za člena výboru
 • na výborové schůzi 21.března 1897 vyslán jako delegát na základní slavnost odborného hornicko hutnického spolku v Mostě
 • na měsíční schůzi 25.dubna 1897 zvolen za spolek do komité pro společný koncert spolků na 1.máje
 • na společné spolkové zábavě 11. června 1897 zvolen za spolek do společného komité k ostaním spolkům co pořadatel

GEIGERT Martin – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen revisorem účtů

GENA K. – Komořany/Kladno

 • Severočeský anarchista z Komořan. Pocházel z Kladna.
 • Manželka Františka Genová.
 • Propuštěn ze šachty na Kladensku v roce 1890, potom co na 1.máje házel společně s dalšími horníky na stávkokaze, co šli na prvního máje pracovat.
 • Do Komořan přijel ještě tentýž rok, a byl tak u vzniku spolku Kniha, který byl právě zakládán a hned do něj vstoupil.
 • Člen Vzdělávacího spolku Kniha v Komořanech, v roce 1907 obdržel podporu.
 • Články v anarchistickém týdeníku Hornické listy.

GERČÁK Štěpán – USA: Drill

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • člen Čtenářské besedy
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 příspěvek na DL

GLASER Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 5 dní těžkého žaláře

GLASER J. – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896-1897)

GLASSER Martin – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 – 1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1893 příspěvek na vydávání Dělnických listů
 • V roce 1894 příspěvek na podporu vydávání Dělnických listů

GLÁZOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka anarchistického ženského spolku Všeobecný spolek dělnic Pokrok v Mostě (1901 – 1914).
 • zakládající členka

GOTTSTEIN Josef – Náchod

 • Východočeský anarchista a antimilitarista z Náchoda.
 • Člen výboru spolku Klub Mládeže Ratolest v Náchodě.

GOTTWALD – Ruprechtov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • kolportér anarchistického časopisu „Matice Svobody“

GRÁF – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville.
 • Distributor a předplatitel časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

GRAFT Vojtěch – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na výborové schůzi 28. června 1893 přijat za člena

GREGOR – Prošvice u Liberce

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908)
 • v roce 1905 příspěvek na přesídlení časopisu „Matice Svobody“ z Brna do Liberce

GREGOR – USA

 • Český anarchista žijící v USA v Edwardsville.
 • Předplatitel časopis „Mladý Průkopník“ (1912 – 1914).

GREGOR Roman – Praha

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • účastník ustanovujícího sjezdu ČFVO v roce 1904
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Praha
 • příspěvek na vydávání anarchistického časopisu „Práce“ (1905)

GROH – Rudolfice

 • Severovýchodočeský anarchista z Rudolfic u Lomnice nad Popelkou (Želechy).
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).

GROHS – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista a horník z Louky.
 • Člen Zemské jednoty horníků (1909 – 1915).
 • Distributor anarchistických brožur vydaných Zemskou jednotou horníků.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

GROSS – Louka u Litvínova

 • Severočeský anarchista z Louky.
 • Distributor anarchistického týdeníku Hornické listy (1905 – 1939).

GROŠUP – Praha

 • Pražský anarchista z řad anarchistické mládeže.
 • Povoláním technik.
 • Opatřil černý prapor jenž vysel v anarchistickém hostinci „U skalního vrabce“ v Praze.

GRŮNERT Josef – Slané

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku ve Slaném
 • v roce 1894 náhradník ve výboru

GULISH Adolf – Trnovany/Teplice

 • Severočeský anarchista a pokrývač z Trnovan u Teplic.
 • Příslušník první generace z počátku 80. let 18. století.
 • Aktivní účastník hornické stávky v roce 1882.
 • Zatčen za kolportáž letáků a plakátů ohledně stávky 1882.

E

ECKERT – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1895 _1898 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů
 • V roce 1895 příspěvek na zřízení tiskárny MDJ

EDELSTEIN A. – Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 – 1898 předplatitel Dělnických listů

EGENER František – Kostelec nad lesy

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • distributor anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

EGERER Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

EGERMAIER Jan – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a členka místních dělnických spolků
 • člen Vzdělávacího spolku „Volnost“ ve Falknově (Sokolov)
 • na ustanovující schůzi 24.ledna 1897 zvolen předsedou
 • v roce 1897 bydlel v Hasselbachu
 • předplatitel anarchistického časopisu „Proletář“ (1896 -1897)

EGERMAIER V. – Sokolov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Spolku dělnické mládeže obojího pohlaví „Jarost“ v Sokolově
 • založen v roce 1905
 • v roce 1905 jednatel

EGGERT František (1861 – 1912) – USA: Cleveland

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • narozen 23.12.1861
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 předplatitel Dělnických listů
 • zemřel 14.5.1912

EGRMAYEROVÁ Anna (1869 – 1932) – USA: Cleveland

 • narozena 24.12.1869 v Iowě, rozená Vlasáková
 • manžel Josef Egrmayer (1860)
 • děti: Elsie, Alvin Leull\, Esther a Inez
 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírky na podporu vydávání Dělnických listů
 • zemřela 23.10.1932 v Milbank v Jižní Dakotě

EISHAMER Josef – Motyčín

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Motyčín
 • od května 1905 důvěrník ČAF Motyčín
 • Středočeský anarchista z Motyčína na Kladensku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.

EKL S. – USA: Mount Pleasant

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1894 sbírka pro uvězněné horníky ve stávce v Woodville

EKRT Josef- Duchcov

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Odborného podporujícího spolku hornického v Duchcově
 • na celoroční valné hromadě 8.listopadu 1896 zvolen za zapisovatele

ELBL Karel – Praha

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • manželka Marie Elblová
 • děti: Karel, Milada a Anna
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

ELBLOVÁ Marie – Praha

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911 i s družkou
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“

ELSNIC Karel (1874 – 1921) – Čistá/Most/Souš

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • narodil se 26.dubna 1874 v Malém Újezdě na Rakovnicku
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo v Mostě (1901 -1902)
 • v roce 1901 člen představenstva
 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916) 
 • na valné hromadě 15.srpna 1892 zvolen členem výboru
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě revisorem účtů
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Most
 • v roce 1904 – 1905 důvěrník ČAF Most
 • bydlel na adrese: Plynárenská č.p. 126
 • kolportér anarchistického časopisu „Práce“ (1904 -1908), publikační orgán ČAF
 • organizoval sbírky na vězeňský fond ČAF na sběrací listiny (1906)
 • Severozápadočeský anarchista a horník z Čisté (Lauterbachu) na Sokolovsku
 • později působí v Mostě min od roku 1906.
 • Někdy uváděn jako Karel Elsnitz či Elznitz.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Účastník zakládající schůze ČFVO Most dne 27.5.1906, kde byl zvolen pokladníkem.
 • Účastník ustavující valné hromady Hornické federace 3. 11. 1907 v Českém domě v Duchcově. Na této valné hromadě zvolen revírním důvěrníkem Hornické federace.
 • Zakládající člen anarchosyndikalistické Zemské jednoty horníků (1909 – 1915), na ustanovující valné hromadě 21.února 1909 v Lomu zvolen místojednatelem.
 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Člen Vzdělávacího spolku v Mostě roku 1907, který zastupoval na konferencích jako delegát.
 • Distributor Lidové přírodovědecké knihovny při ČAF.
 • Distributor časopisu „Práce“, publikační orgán ČAF.
 • Projev na anarchistické demonstraci na 1.máje 1906.
 • Člen anarchistické Skupiny bezvěrců v Mostě, v roce 1908 působil jako důvěrník skupiny. V té době bydlel v Plynární ulici č.p. 626 v Mostě.
 • Příspěvek na společný vězeňský fond ČFVO a ČAF.
 • V roce 1908 uspořádal finanční sbírku v Duchcově na podporu stávkujících textilních dělníků ČFVO v Horním Litvínově.
 • Účastník na Krajinské anarchistické konferenci v Mostě dne 7.7.1910.
 • Na valné hromadě Zemské jednoty horníků 10.7.1910 konané v hostinci Janský dvůr v Mostě se František Podolka vzdal funkce předsedy, místo něj zvolen do výboru společně s Františkem Fišerem.
 • V roce 1910 předseda Zemské jednoty horníků. Bydlel na adrese Plynárenská č.p. 606 v Mostě.
 • Člen Dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě
 • v roce 1904 spolek zřídil půjčovnu obleků, pověřen ji vykonávat
 • po první světové válce v Souši č.p. 142 u Mostu
 • zemřel 24.listopadu 1921 na Infarkt
 • 27.listopadu 1921 pohřeb v Souši

ELSNIC Josef – Most/Čistá

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na pololetní valné hromadě 15. března 1891 pověřen přepracováním stanov spolku
 • na měsíční schůzi v srpnu 1891 zvolen členem volebního komitétu pro volbu funkcionářů spolku na valné hromadě
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen druhým jednatelem
 • v červenci 1892 vyslán jako delegát na dvoletou základní slavnost Hornicko všeobecného dělnického spolku vzdělávacího a podporujícího v Duchcově za česky mluvící
 • na měsíční schůzi 16.října 1892 zvolen členem zábavného komitétu
 • na měsíční schůzi 4.prosince 1892 zvolena do „opatřovacího komité pro fond na Májový stromek 1893
 • na měsíční schůzi 7. května 1893 zvolen za člena volební komise pro valnou hromadu
 • 21.května 1893 zvolen na valné hromadě účetním
 • v červnu 1893 vyslán jako delegát na ustanovující schůzi spolku do Kopist
 • v červenci 1893 vyslán jako delegát na na jednoroční slavnost Hornicko hutnického spolku v Souši
 • vyslán jako delegát na Hornicko hutnický sjezd v Mostě v roce 1893
 • vyslán jako delegát do Hostomic v dubnu 1894
 • Severozápadočeský anarchista z Čisté (Lauterbachu) na Sokolovsku.
 • Člen České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Dne 25.srpna 1907 řečnil na táboru lidu ve Zvodavě proti zradě sociální demokracie při stávce.
 • Psal články a zprávy do anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • Na sjezdu ČFVO dne 14.července 1907 v Duchcově, v hotelu Union (Český dům) zvolen za okresního důvěrníka pro Sokolov.
 • Předplatitel anarchistického týdeníku Hornické listy.
 • 1.5.1905 vystoupil z katolické církve a stal se bezvěrcem, oznámeno na stránkách anarchistického časopisu „Omladina“
 • Člen Všeodborového spolku dělníků a dělnic „Pokrok“ v Literbachu
 • na valné hromadě 28.ledna 1906 zvolen za revisora účtů
 • dne 27. listopadu 1904 v Lomu na ustanovující sjezd ČFVO
 • na tomto sjezdu zvolen okresním důvěrníkem ČFVO

ELSNIC František – Most

 • Severočeský anarchista z Mostu.
 • Manželka Aloisie Elsnicová, svatba 1909.
 • Člen Vzdělávacího spolku v Mostě.

ELSNICOVÁ Aloisie – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Manžel František Elsnic, svatba 1909.
 • Za svobodna Trousilová.
 • Členka Vzdělávacího spolku v Mostě.

ELSNICOVÁ – Most

 • Severočeská anarchistka z Mostu.
 • Členka České federace všech odborů – ČFVO (1904 – 1908).
 • Projev na anarchistické demonstraci na 1.máje 1906.

EMÍK Antonín – Sobotka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních spolků
 • člen Občanské vzdělávací jednoty „Osvěta“ pro okres Jičínský se sídlem v Sobotce
 • na ustanovující schůzi 1. dubna 1894 zvolen za knihovníka
 • spolek při založení čítal 33 členů

EMINGER Josef

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • v roce 1911 příspěvek na tiskový fond anarchistického časopisu „Matice Svobody“

ENGELHARDT František – Krupka

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen anarchistického družstva: Novokooperační dělnické spotřební a výrobní družstvo „Budoucnost“ v Bohosudově
 • v roce 1902 člen dozorčí rady

ENGELTHALER Vojtěch (1859 – 1924) – USA: Town of Lake/Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1893 člen Českého dělnického vzdělávacího spolku v Town of Lake
 • V roce 1893 předseda spolku
 • pochován v Chicagu

ENGERS – USA: New York

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1896 předplatitel Dělnických listů

ENDLER Josef – Liberec

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • účastník stávky textilního dělnictva firmy Leder a Wolf ve Více u Liberce
 • při demonstraci 21.května 1896 policie postřelila 6 stávkujících, 4 zemřeli
 • po stávce zatčeno 45 dělníků a mezi nimi stanul na lavici obžalovaných z přečinu veřejného násilí dle paragrafu 281 a 283 trestního zákoniku a přečinu shluknutí
 • 27.listopadu 1896 stanul spolu s ostatnímu před krajským soudem v Liberci
 • odsouzen na 8 dní těžkého žaláře

ENDRŠT

 • Předpokládáme člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.

ERBA Aloia – Třebušice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České federace všech odborů (1904 – 1908)
 • člen Severočeské federace horníků (1903 – 1907)
 • člen Odborného hornicko hutnického spolku v Třebušicích
 • na valné hromadě 8.ledna 1905 zvolen účetním

ERBAN Augustin Mudr. (1865 – 1915) – Hořice

 • Východočeský anarchista z Hořic v Podkrkonoší.
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • Distributor časopisu „Zádruha“ (1908 – 1912) – orgán ČAF.
 • Důvěrník Federační komise pro severovýchod. V roce 1914 zvolen do komise k dopracování programu FČAK za severovýchod.
 • Povoláním primář Okresní nemocnice v Hořicích – lekář chudých dělníků.
 • Oženil se s Hermínou Erbananovou (rozená Zaslová).
 • Starosta místního Sokola a ochotnický herec.
 • Zahynul na frontě za 1.světové války v roce 1915 na Balkáně.
 • Člen místního Vzdělávacího spolku „Omladina“

ERHARD M. – USA: Chicago

 • v 80. a v 90. letech 19. století aktivní v anarchistickém hnutí v USA
 • člen Mezinárodní dělnické jednoty
 • V roce 1897 – 1898 oprávněný jednatel Dělnických Listů
 • V roce 1897 – 1898 distributor Dělnických Listů

ERLACHOVÁ Františka – Vídeň

 • anarchista a činovník v bezvěreckém hnutí anarchistů
 • člen místních anarchistických spolků
 • z katolické církve vystoupil roku 1911
 • výstup z církve oznámen na stránkách časopisu „Matice Svobody“
 • družka O. Horázného

ERLEBACH František – Liberec

 • Severovýchodočeský anarchista z Liberce
 • člen a revisor Všeobecně vzdělávacího spolku Omladina pro Liberec a okolí (1892).

ERLEBACH Josef – Mrklov

 • Východočeský anarchista a tovární dělník z Mrklova.
 • Policie v Jilemnickém okresu ho evidovala jako anarchistického agitátora mezi branci.

ERNECKER Josef – Dvůr Králové/Turnov

 • Východočeský anarchista z Dvora Králové nad Labem a poté Turnova.
 • Člen a jednatel spolku „Klub mládeže Ratolest“ ve Dvoře Králové nad Labem (1910 – 1914).
 • Člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • Člen  Federace českých anarchistů komunistů – FČAK (1914 – 1919).
 • V roce 1914 zvolen za člena komise k dopracování programu FČAK za mládež.
 • Distributor časopisů „Mladý Průkopník“ (1912–1914) a „Zádruha“ (1908 – 1914) – orgán ČAF.
 • Padl na frontě 1.světové války.

ERNEST Václav – Most

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen Všeobecného dělnického vzdělávacího a podporujícího spolku v Mostě (1890 – 1916)
 • na výborové schůzi 6. dubna 1891 zvolen do pořádající komitétu pro koncert na 1.máje 1891
 • na valné hromadě 30. srpna 1891 zvolen členem výboru
 • na mimořádné výborové schůzi 1.listopadu 1891 zvolen prvním pokladníkem
 • na výborové schůzi 24.července 1892 zvolen do volebního výboru pro valnou hromadu

ERTL Jan – Duchcov

 • Severočeský anarchista a horník z Duchcova.
 • Člen Hornického odborného spolku v Duchcově.

EXNER J. – Hořice

 • od 90. let 19. století aktivní v anarchistickém hnutí a člen místních dělnických spolků
 • člen České anarchistické federace – ČAF (1904 – 1914)
 • člen Volné skupiny ČAF Hořice
 • příspěvky na přednáškový fond ČAF

VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉ JEDNOTY V PRAZE (1879)

Dělnická jednota v Praze odbývala 5.července 1879 výroční valnou hromadu. Spolková místnost v hostinci „U tří kaprů“ v Kaprově ulici č. 49. Do nového výboru zvoleni:

 • VONDŘICH František za předsedu
 • ČERNÝ František za místopředsedu
 • NÍČKE za jednatele
 • PECH za pokladníka
 • KOVÁŘ za účetního
 • KAPLAN za člena výboru
 • KLIMENT za člena výboru
 • FONTÁN za náhradníka
 • LÍN za náhradníka
 • MIKŠ za revisora
 • ŽÍLA za revisora