DOPIS ANARCHISTŮ Z ALLEGHENY O SNAZE VYŠTVAT Č.D.V.S ZE SPOLKOVÉ MÍSTNOSTI (1894)

Allegheny, Pa., 5. února 1894.

Ctěná redakce „Dělnických Listů!“

Jak je soudruhům známo, stává též v Allegheny, Pa., Český dělnický vzdělávací spolek (anarchokomunistický) a má svou spolkovou místnost v domě Jednoty zdejších českých spolků. Do místnosti té nás Jednota sama dobrovolně přijala.

Po celý čas, co v místnosti odbýváme schůze, platili jsme správně a poctivě naše nájemné a ve schůzích jsme se chovali vždy mravně a slušně, tak že nám nikdo nemůže dokázat nějaký sprostý čin.

Než přece se najdou jen lidé, kteří jako nepřátelé brojí proti věcem, které svým rozumem neuznávají za správné. A tak se stalo, že 3. února 1894, kdy měl spolek opět odbývat svou pravidelnou schůzi, dostavili se nejdřív tři „andělé strážní,“ kteří nás varovali či spíše zakazovali nám odbývati schůzi.

Pravili, jestli máme nějaké ,.pobuřující letáky“ a snad také mínili nějaký dynamit a bomby, bysme to raději ukryli, neboť prý nám za to neručí, že nedostaneme nějakou prohlídku. (Snad již o nějaké věděli). Neradi prý by viděli, aby k vůli anarchistům přišli k nějaké hanbě nebo ostudě a Amerikáni by prý dokonce řekli, že všichni Češi jsou anarchisté a žádný by nikde práci nedostal. Ti zpozdilci!

Hle, tak mluví ti vysloužili socialisti! Mnohý říká: ,,já jsem byl také někdy socialista, ale když jsem poznal, že to nic není (?), tak jsem toho nechal“. To je moudrost vysloužilých socialistů! To dokazuje, že oni socialismus nikdy nepochopili! A když se zmíníte o dělnické věci tomu nejzarytějšímu kostelíčkáři, dá vám tu samou odpověď.

Z jejich vyjádření jde na jevo, že nás mají za ty nejsprostší tvory a snad dokonce i za lupiče a vrahy (za jaké nás prohlašují kapitalistické listy), jelikož se bojí, aby zkrze anarchisty do nějaké hanby a ostudy nepřišli. A přece dosud nemůže se žádnému anarchistovi dokázat, že by byl někoho okradl a uprchnul do Kanady, jak se to může dokázat některým obrvlas- tencům, kterých již známe několik.

A proto vám vy opatrní pánové radím, byste podobné neřesti a zločiny nesvalovali na bedra anarchistů, neboť žádný opravdový a přesvědčený anarchista není schopen takých nepravostí, jak se snad někdo z vás domnívá.

S bratrským pozdravem František Otásek.


VEŘEJNOU DEBATU S ANARCHISTY SOCIÁLNÍ DEMOKRATÉ ODŘEKLI (1894)

Z veřejné debaty, na níž občan Frank Pech z New Yorku dne 31. ledna 1894 vyzval Franka Hlaváčka, redaktora „Dělnických listů“ — není nic. Občan F. Pech debatu odřekl. Dne 4. února 1894 odbývali důvěrníci obou stran společnou schůzi, aby se dohodli ohledně pravidel pro schůzi i debatu. Obě strany podaly svá pravidla, ale dohodnutí se nestalo.

Důvěrníci vyzvané strany na ,,řečnický turnaj“ Franka Hlaváčka předložili následující podmínky a pravidla:

1. Svoboda slova musí býti najisto zaručena po celou schůzi a minorita nesmí býti v nižádném způsobu znásilňována majoritou.

2. Schůze budiž odbývána v Národní budově, čís. .533 5. ul. anebo v Labor Exchange, čís. 251 E. 10. ul.

3. Veřejná denunciace radikální strany a jejího řečníka, jakož i každé zúmyslné překroucení řeči debateurů v „Hlasu Lidu“ nebo v jiných listech musí býti zpředu zabráněno.

4. Mimo debateurů nesmí nikdo jiný řečniti a žádné hlasování ani resoluce nesmí býti připuštěny.

5. Tři důvěrníci z každé strany jsou řiditely schůze; jeden z důvěrníků minority otevře schůzi a činí předsedu; ostatních pět důvěrníků obou stran jsou místopředsedy a musí dbát o pořádek schůze.

6. Každý řečník bude mluvit tři čtvrtě hodiny a sice F. Pech napřed a pak F. Hlaváček. Na poznámky a dodatky vyměřeno budiž každému řečníku dalších 15 minut a bude zase mluvit napřed obč. Pech a pak obč. Hlaváček. Řečniti se musí presně dle hodinek, které bude mít předseda před sebou na stole ležeti.

7. Žádné otázky, výtržnosti, násilí a vyrušováni řečníků z auditorium nesmí býti trpěno.

8. Každé porušení ujednaných pravidel anebo pokus ku znásilnění v jakémkoliv způsobu jedné strany druhou, obzvlášť menšiny většinou, mějž za následek okamžité přerušení schůze.

9. V pádu, že by se straně s obč. F. Pechem jdoucí, tedy „Dělnického Amerického Sokola“, „Hlasu Lidu“ a ostatních sociálně demokratických spolků činěny byly přípravy anebo pokusy k znásilnění nebo denuncování radikální strany, nepřistoupí radikální strana a F. Hlaváček na žádnou společnou schůzi ani debatu.

10. Tyto podmínky a pravidla musí býti doslovně uveřejněny v „Hlasu Lidu“ a „Dělnických Listech“ dříve než se bude schůze odbývati.

Důvěrnící Franka Hlaváčka: M. Glasser, V. Kudlata, A. Novák.

Důvěrníci obč. F. Pecha podali zároveň celou řadu pravidel ústně. Dohodnutí rozbilo se v oné schůzi hlavně o tři body a sice: Důvěrníci Fr. Pecha setrvávali na podmínkách:

 1. Že musí býti schůze odbývána v  hořejším městě a sice v Central Opera House ve vých. (i7. ul.
 2. 2. Že předsedou schůze nesmí býti člen menšiny, nýbrž prý člověk „nestranný“ a navrhován obč. E. Čermák (který jde ale se stranou F. Pecha a ve schůzi 21. ledna mluvil v tom samém smyslu jako Pech, jak v referátě v  Hlasu Lidu stojí! Atomu se říká „nestrannost!“).
 3. 3. Že řečníci mají mluvit střídavě 5 nebo 10 minut; že z posluchačů může kdo chce klásti řečníku otázky a řečniti a debateurů pomáhati.

Ohledně těchto tří bodů nemohli se důvěrníci dohodnouti a druhý den žádal F. Pech na Hlaváčkovi, aby mu zaslal pravidla jeho důvěrníků písemně, což týž učinil a vyžádal navzájem písemní pravidla důvěrníků Franka Pecha. Na místo pravidel zaslal ale Frank Pech Hlaváčkovi o týden později dopis, v němž praví, že za takových pravidel od debaty „upouští“. On a jeho sokolové nemohou prý jeti dolů do schůze za tak špatných časů — kára tam a zpět stojí 10 centů — (ale my ze zdola můžeme jeti nahoru, co?) Dále uvádí, že nemůže prý nikdo vědět kde se bude nalézat minorita a na které straně atd. Zkrátka řečeno: náčelník Dělnického Amerického Sokola, obč. Frank Pech a s ním jdoucí strana „Hlasu Lidu“ mysleli, že s pomocí těch 700 Sokolů budou mít velkou většinu a Hlaváčka na debatě ukřičí, uštvou, uhlasujou a po případě pěstěmi jako ve schůzi 21. ledna umlčí, dále že „Hlas Lidu“ zfabrikuje falešný a denunciantský referát a tím že jej i celé radikální hnutí, jako když mouchu plácne — zabi! A protože se pravidly Hlaváčkových důvěrníků — které chrání stejně obě strany! — každé znásilnění menšiny z předu vylučuje, proto vyzývatel F. Pech raději debatu odřekl. Za takovýchto okolností nemá ovšem „debata“ pro ně žádný účel. Kdyby se jim jednalo o rovnoprávnou výměnu náhledů, byli by nechali Hlaváčka mluvit hned 21. ledna a nevypudili ho a soudruhy pěstěmi ze schůze. Ostatně přesvědčovat Fr. Pecha a jeho stranu bylo by nesmyslem.

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)

ADRESÁŘ ANARCHISTŮ SEVEROVÝCHODU A OKOLÍ (1896)

V adresáři jsou abecedně řazení příslušníci anarchistického hnutí z Libereckého kraje, Východočeského kraje a Mladoboleslavska soustředění kolem anarchistického listu „Proletář“.

Seznam průběžně aktualizován. Poslední aktualizace 4.7.2019.

ADAM JOSEF – MACHENDORF U LIBERCE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

ADAMEC FRANTIŠEK – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen pokladník
 • V roce 1896 majitel, vydavatel a zodpovědný redaktor časopisu „Proletář“
 • v květnu 1896 obžalován v souvislosti s vydáváním časopisu „Proletář“ z paragrafů 488, 491, 494 a 496 v souvislosti s uveřejněným dopisem z Litoměřic
 • v červenci 1896 obžalován továrním ředitelem Janem Hessem u firmy Mauthner a Ostereicher v Grunwalde pro urážku na cti za článek v „Proletáři“

ANTON P. – ?

 • V roce 1896 příspěvek na vězeňský fond

BARTL K. – MAFFERSDORF

BÍLEK JOSEF – HOŘICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 uvězněn pro politickou činnost
 • V roce 1896 adresa: Otakarova ulice č.p. 607, Hořice

BÍLEK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 bydlal na adrese: Grunwaldská ulice

BRUNCLÍK ARNOŠT – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

BRUNCLÍK LADISLAV – LIBEREC/Růžodol II

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen předsedou
 • Dne 21. dubna 1896 domovní prohlídka pro článek v časopise „Proletář“ o Litoměřicích, kde hledali dopis dopisovatele
 • v květnu 1896 obžalován v souvislosti s vydáváním časopisu „Proletář“ z paragrafů 488, 491, 494 a 496 v souvislosti s uveřejněným dopisem z Litoměřic

BUCHNAR FRANTIŠEK – NOVÁ PAKA

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 bydlel na adrese: Nová Paka č.p. 179

BURDYCH VÁCLAV – NÁCHOD

 • příslušník autnonomně federativní organizace v Náchodě
 • V roce 1896 nemocen, dostal podporu

ČERNÍK JOSEF – LANŽOV

 • povoláním obuvník
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Lanžov, pošta Bílé Poličany

ČIHÁK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 1 měsíc žaláře s shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

DEJMEK J. – ROCHLICE U LIBERCE

 • svolavatel veřejné schůze 29.7.1896 v Rochlicích u Liberce na téma „Postavení dělnictva vzhledem ku vzdělání“ – zakázáno hejtmanstvím

DOLEŽAL J. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 účetní spolku

DRDA SYLVER – HOSTOMICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Hostomice č.p. 131

DROBNÍK JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen knihovníkem

DROBNÍK RUDOLF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

FERKL FRANTIŠEK – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: na Dvorcích

FORMAN FRANTIŠEK – LIBEREC

V červnu 1896 se odstěhoval z Liberce

GROH VÁCLAV – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

HÁJEK FRANTIŠEK – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

HANUŠ VÁCLAV – HEINDORF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Heindorf č.p. 384

HARTMAN JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen místopředsedou

HAŠEK ONDŘEJ – LIBEREC

 • člen redakce časopisu Proletář (1896)
 • člen vydavatelstva časopisu „Proletář
 • V roce 1896 uváděn jako spoluvydavatel časopisu „Proletář“
 • pro redakci vyřizoval veškeré peněžní záležitosti, včetně předplatného
 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)
 • bydlel na adrese: Pražská ulice č.p. 37

HAVEL FRANTIŠEK – HAMR U TANVALDU

 • v červnu 1896 svatba s Františkou Lubasovou

HAVLOVÁ FRANTIŠKA – HAMR U TANVALDU

 • manželka Františka Havla

HLADÍK – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • textilní dělník

HOFFMAN FRANTIŠEK – HOŘICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 bydlel v Havlíčkově ulici

HOLATA J. – MAFFERSDORF

HORÁK J. – LIBEREC

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 příspěvky na vydávání „Proletáře“

HOZÁK FRANTIŠEK – DOLNÍ BOUSOV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Dolní Bousov

HRDINA JAN – ZÁBŘEŽÍ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

HRUŠKA V. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 jednatel spolku

CHLÍPEK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 14 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

JANZA JAN – BILÁ TŘEMEŠNÁ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Bílá Třemešná

KAPL – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • textilní dělník

KARLUS AL. – VARNSDORF?

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 články do časopisu „Proletář“

KAVKA VÁCLAV – SOBOTKA

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

KINZEL FRANTIŠEK – LIBEREC

 • v roce 1896 člen vydavatelstva časopisu „proletář“
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • dne 26.května 1896 svolavatel veřejné schůze „O postavení dělnictva“ a „Organisaci“ ve Františkově u Liberce – zakázano
 • v květnu 1896 obžalován pro zločin paragrafu 65 lit. b.
 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)
 • V roce 1896 adresa: Nové Náměstí č.p. 17, Liberec

KLAZÁR FRANTIŠEK – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • člen spolku Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ v Mnichově Hradišti
 • V roce 1895 člen výboru spolku
 • v roce 1896 člen výboru spolku
 • 12.ledna 1896 přednáška o „O lásce a povinnosti k bližnímu a společnosti“

KLUGAR VÁCLAV – NÁCHOD

 • člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • v roce 1896 předseda Politického klubu

KONRÁD JOSEF – LIBEREC

 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)

KOUTSKÝ J. – LITOMĚŘICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

KOVÁŘ JOSEF – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

KOZÁK ALOIS – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 8 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

KRACÍK ČENĚK – MAFFERSDORF

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 bydlal na adrese:

KRIST JAN – NOVÁ PAKA

 • povoláním tkadlec
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Nová Paka

KUHLOVSKÝ J. – ?

 • povoláním tkadlec
 • v roce 1896 pracoval v továrně Blaschka a spol

KUK FRANTIŠEK – VEIGELSDORF, DOLNÍ RAKOUSY

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

KUNZ J. FRANTIŠEK – LIBEREC

 • v roce 1896 se stěhuje z Liberce do Něměcka do Lipska

LOTZ ROMAN – NÁCHOD

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: u pana Glugara

LOUDA VÁCLAV – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru – revisor účtů

LUDVÍK A. – VARNSDORF

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 články do časopisu „Proletář“

LUKÁŠEK JOSEF – LIBEREC

 • dne 23.dubna 1896 odsouzen v Mladé Boleslavi krajským soudem pro urážku císaře dle paragrafu 63 na 6 měsíců těžkého žaláře, zostřeného 1 postem měsíčně
 • stejným soudem odsouzen na 1 den žaláře pro nedovolenou kolportáž dle paragrafu 23 tiskového zákona
 • před soudem 7 týdnu ve vyšetřovací vazbě

MACEK KAREL – TURNOV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

MAŠEK JAN – VARNSDORF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: VI B. č.p. 1416, Varnsdorf

MATOULEK JAN – GRUNWALD

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Poste Restante
 • Dne 5. května 1896 zadržen na ulici četníky a prohledá

MENCEL A. – LÁBSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 místo předseda spolku

MENCL JAN – NOVÁ PAKA

 • člen Vzdělávacího dělnického spolku „Lípa“ v Nové Pace
 • příbuzní Josef Mencl, Václav Mencl
 • v roce 1896 na udání kněze udán a zatknut
 • obviněn z rušení náboženství, protože odmítl smeknout před knězem na ulici, když spěchal zaopatřit nemocného
 • ve vazbě 5 týdnů
 • krajským soudem v Jičíně odsouzen na 6 týdnů těžkého žaláře s 3 posty zostřenými
 • když v hostinci „U Vítů“ ve Staré Pace vypukl požár hrdinsky zdolal požár, za to vyznamenán starostou

MILDNER FRANTIŠEK – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • dne 23. června svolavatel schůze odbočky stavebníků v Jablonci v hotelu Germánia, hejtamství zákáalo konání
 • V roce 1896 adresa: Měšťanská ulice č.p. 4, Jablonec n/N

MULLER ADOLF – ROCHLICE U LIBERCE

 • povoláním mistr obuvnický
 • v roce 1896 pracoval u obuvnické firmy Leder a Wolf ve Vísce
 • v roce 1896 podíl na stávce ve firmě
 • v květnu 1896 obviněn za stávku z paragrafů 63, 279, 287,288 a 312 na 1.máje v Rochlicích
 • odsouzen na 14 dní žaláře

MYSTŘÍK J. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 knihovník spolku

NEUGEBAUER JAN – ŽIDENICE

ORLÍK JAN – ZÁBŘEH, SLEZSKO

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

PAUR FRANTIŠEK – JABLONEC NAD NISOU

 • člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 jednatel spolku
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • Vroce 1896 bydlel na adrese: Pohorská ulice č.p. 38

PAVEL JAN – LIBEREC

 • v červenci 1896 se odstěhoval z Liberce
 • manželka Antonie Pavlová

PAVLÍČEK JOSEF (1871-1896) – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

PAVLÍK VÁCLAV (JAROMĚŘSKÝ) – NÁCHOD

PECH AMBROŽ – HEJLOV

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“

PELDA LUDVÍK – ROCHLICE U LIBERCE

 • dne 22.dubna 1896 odsouzen v Liberci krajským soudem dle paragrafu 279 a 283 na 14 dní těžkého žaláře, zostřeného 2 dny postem zostřeného
 • odsouzen za to, že 22. dubna po osudném střílení do dělníků četníky po silnici do Doubí, kde byl vyzván, aby se vrátil, když jim řekl, že jde na procházku, četníci ho zatkli a odvedli do Rochlice ke starostovi, a za to pak odsouzen

PĚNÍČEK JOSEF – GRUNWALD

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Poste Restante

PODUBSKÝ JOSEF – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

POLEDNÝ JOSEF – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“

POSPÍCHAL PETR – DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Přemyslova ulice č.p. 51

PLACHÝ JAN – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru – revisor účtů

POLÁK MICHAL – NOVÁ PAKA

 • V roce 1896 člen Spolku „Lípa“ v Nové Pace
 • V roce 1896 spor se zaměstnavatelem
 • V roce 1896 uvězněn
 • V roce 1896 mu zemřela manželka

PRÁŠEK JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • povoláním krejčí
 • V roce 1896 člen Všeobecně vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 se stěhuje z Jablonce, rozloučení s kamarády v časopise „Proletář“

PŠENIČKA JOSEF – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • dne 5. května 1896 domovní prohlídka
 • distributor časopisu „Proletář“ a „Májových zpěvníků proletáře“, zabaveno

REIŠPIES J. – LIBEREC

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 příspěvky na vydávání „Proletáře“

RICHTERA JINDŘICH – LIBEREC

 • Do roku 1896 v Liberci, poté se odstěhoval

ROSÁK KAREL – LIBEREC

 • redaktor časopisu „Omladina“ v Mostě
 • uvězněn v Mostě, poté odešel do Liberce
 • na cestu mu vypomohl mostecký anarchista Kolda Karel
 • redaktor časopisu Proletář (1896)
 • V roce 1896 bydlel v Rechlicích č.p. 136 u Liberce
 • v květnu 1896 zemský trestní soud v Praze vydal krajskému soudu v Liberci nařízení na zavedení trestního řízení pro styky s Karlem Mackem z Trutnova
 • dne 3.srpna 1896 soud u libereckého krajského soudu za rušení veřejného pokoje a řádu dle paragrafi 305, kterých s eměl dopustiti asi na 7 schůzích v Jablonci nad Nisou

ŘEBÍK – LIBEREC

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 příspěvky na vydávání „Proletáře“

SCHULC JOSEF – LIBEREC

 • V roce 1896 mu zemřela manželka
 • manželka nemocná od roku 1893

SCHWARTZ ARNOŠT – MAFFERSDORF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Neuwald č.p. 250 u Prošvic
 • svolavatel veřejné schůze 29.7.1896 v Rochlicích u Liberce na téma „Postavení dělnictva vzhledem ku vzdělání“ – zakázáno hejtmanstvím

SLAVÍK FRANTIŠEK – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně vzdělávacího spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou

STRÁNSKÝ FRANTIŠEK – MUKAŘOV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: u pana M. Skály

STRÁNSKÝ JAN – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

STUDECKÝ JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen jednatelem

SUCHARDA ANTONÍN – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

SUCHARDOVÁ MARIE – LOMNICE NAD POPELKOU

 • V roce 1896 se stěhují z Lomnice n/P

SUCHÝ VÁCLAV – CHODOVICE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Chodovice, pošta Ostroměř

ŠENBERK JOSEF – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru – revisor účtů

ŠÍD ANTONÍN – GRUNWALD U JABLONCE NAD NISOU

 • dne 5. května 1896 domovní prohlídka
 • distributor časopisu „Proletář“ a „Májových zpěvníků proletáře“, zabaveno

ŠIMON VÁCLAV – LIBEREC

 • povoláním krejčí
 • V roce 1896 obdržel podporu v nemoci
 • přeplatitel časopisu „Proletář“ (1896)

ŠLÉGR – NÁCHOD

 • Člen Politického klubu dělnického v Náchodě
 • dne 28.června 1896 přednášel ve Velké Jesenici u České Skalice o „Světových událostech a úpadku rolnictva“

ŠLEJS KAREL – RŮŽODOL U LIBERCE

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Růžodol u Liberce č.p. 93

ŠTUMPE J. – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 8 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

TEHNÍK VOJTĚCH – LIBEREC

 • v červenci 1896 se odstěhoval z Liberce

TESAŘ KAREL – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 předseda spolku

TOČÍK VÁCLAV – HRÁDEK

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Gersdorferweg č.p. 140

TRUBÁČEK J. – LIBEREC

 • v květnu 1896 obviněn s celým kolektivem vydavatelstva časopisu „Proletář“ pro paragraf 24 tiskového zákona za „Karabáč“ č.4
 • dále obžalován pro paragraf 99, že na 1.máje 1896 ze spáchání násilí na dr Weidlichovi, který porazil dělnickou ženu (smyšlené obvinění)

TULKA JOSEF – RUPERSDROF

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Rupersdorf č.p. 208

TŮMA ANTONÍN – ČERVENÝ KOSTELEC

 • povoláním textilní dělník
 • v roce 1896 dělník v továrně Leopolda Abelese a synů v Červeném Kostelci
 • v květnu 1896 zde vedli anarchisté mzdový boj a vyhlásili stávku
 • stávková podpora zasílána na jeho osobu

TŮMA JOSEF – MNICHOVO HRADIŠTĚ

 • člen spolku Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ v Mnichově Hradišti
 • V roce 1895 člen výboru spolku
 • v roce 1896 člen výboru spolku

VALENTA JOSEF (?-1896) – DOLNÍ BOUSOV

 • povoláním strojník

VANĚK JOSEF – ROCHLICE U LIBERCE

 • povoláním mistr obuvnický
 • v roce 1896 pracoval u obuvnické firmy Leder a Wolf ve Vísce
 • v roce 1896 podíl na stávce ve firmě
 • v květnu 1896 obviněn za stávku z paragrafů 63, 279, 287,288 a 312 na 1.máje
 • odsouzen na 6 měsíců těžkého žáláře

VEDRAL VÁCLAV – VARNSDORF

 • dělník u firmy A. Penker ve Varnsdorfě
 • v roce 1896 články do časopisu „Proletář“
 • dne 28.června 1896 přednášel ve Velké Jesenici u České Skalice o „Světových událostech a úpadku rolnictva“

VITÍK VÁCLAV – WEISBACH

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“ pro Heindorf
 • V roce 1896 bydlel na adrese: Weisbach č.p. 253

VOCÁSEK VENDELÍN – VARNSDORF?

 • V roce 1896 předplatitel časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 články do časopisu „Proletář“

VOLÝNEK JOSEF (SYCHROVSKÝ) – TURNOV

 • V roce 1896 vojín c.k. pěšího pluku č.94, 8 setnina v Turnově
 • perzekuován za účast na 1.máji spolku „Svornost“
 • nejdříve 8 denní vazba
 • odsouzen na 15 dní tuhého žaláře: 10 krát železa, 10 krát tmu, 6 krát půst

WEIS VÁCLAV – LIBEREC

 • člen Pěvecko vzdělávacího spolku „Kruh“ v Liberci
 • na valné hromadě 26.února 1896 zvolen členem výboru

ZAKOUŘIL JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • dne 17. srpna 1896 odsouzen na 14 dní žaláře za shluknutí a neuposlechnutí výzvy stráže na 1.máje 1896
 • odseděl v libereckém vězení

ZÁMIŠ J. – LABSKÁ TÝNICE

 • V roce 1896 člen Dělnické Jednoty „Volnost“ v Labské Týnici
 • V roce 1896 pokladník spolku

ZVĚŘINA JOSEF – MLADÁ BOLESLAV

 • V roce 1896 oprávněný distributor časopisu „Proletář“
 • V roce 1896 adresa: Viničná ulice č.p. 227, Mladá Boleslav

ŽDÁRSKÝ JOSEF – JABLONEC NAD NISOU

 • v roce 1896 člen Všeobecně Vzdělávacího dělnického spolku „Volnost“ v Jablonci nad Nisou
 • V roce 1896 na starost prodej vstupenek na taneční zábavu spolku
 • V roce 1896 bydlel na adrese: Lipová ulice

PROHLÁŠENÍ Č.D.V.S. VE WOODVILLE PROTI ZADRŽOVÁNÍ VEZEŇSKÉHO FONDU SOCIÁLNÍ DEMOKRACIÍ (1894)

Český dělnický vzdělávací spolek ve Woodville, Pa., prohlašuje, aby peníze ku podpoře uvězněných soudruhů v Čechách, sebrané česko – dělnickými vzdělávacími spolky, odevzdány byly tiskovému výboru Mezinárodní Dělnické Jednoty, který jest oprávněn zvoliti sobě pokladníka, který má míti peníze ty v opatrováni.

Za Č. D. V. Spolek ve Woodyille, František Choura, dopisovatel.

František Choura (1852–1921)

SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY ČESKÝMI ANARCHISTY V NEW YORKU, 3.3.1894

Čeští anarchokomunisté z Českého dělnického vzdělávacího spolku č.2 a Českého dělnického vzdělávacího spolku „Ferdinand Lassalle“ v New Yorku uspořádali v sobotu 3. března 1894 Slavnost Pařížské komuny: „Vivé la Commune!“ Slavnost se konala ve FERNANDO’S ASSEMBLY ROOMS 162 E. 55. ul. V New Yorku. Vstupné bylo 15 ctů pro osobu. Začátek o 8 hodin večer. Po programu následoval taneční ples.

V pozvánce otištěné na stránkách „Dělnických listů“ se psalo:

Slavnost pařížské komuny. Soudruzi a dělníci! Příští sobotu, dne 3. března 1894, večer v 8 hodin pořádá Česko – dělnický vzdělávací spolek č. II. a spolek Ferdinand Lassalle v New Yorku, velkou a důstojnou slavnost s velmi bohatým programem na památku Pařížské komuny, ve Fernando’s Assembly Rooms, čís. 162 E. 55. ul., za laskavého spoluúčinkování německého zpěváckého spolku Internationale Arbeiter Liedertafel. Každý, kdo chce platit za dělníka pokročilého, měl by to též osvědčiti tím, když dostaví se na slavnost pařížské komuny, kde slavit se bude upomínka a památka nejšlechetnějších hrdinů a bojovníků za svobodu lidu pracujícího! Nejen slovy, nýbrž skutky má každý dokázati své smýšlení a přesvědčení. Kdo ctí památku bojovníků za svobodu, ten ctí i sebe, ten pracuje pro svobodu a je ji také hoden. Soudruzi a dělnici, vzhůru na slavnost komuny! Vstupné obnáší 15 ctů.

VYZVÁNÍ NA VEŘEJNOU DEBATU MEZI ANARCHISTY A SOCIÁLNÍMI DEMOKRATY (1894)

Občan Frank Pech z New Yorku, vyzval občana Františka Hlaváčka, redaktora „Dělnických Listů“ na debatu ve veřejné schůzi, v níž mají oba řečníci debatovati o tom, zdali jsou volby a parlamentarismus dělnictvu k prospěchu nebo ku škodě.

Občan František Hlaváček odpověděl hned na vyzvání F. Pecha, že na debatu milerád přistupuje, ale s podmínkou: — že bude na veřejné schůzi o svobodu slova úplně postaráno, že se radikální straně a jejímu řečníku nebude odpovídat denunciací, nadávkami, výhrůžkami a pěstěmi a vůbec že nebude minorita majoritou v nižádném způsobu znásilňována jako na veřejné schůzi dne 21. ledna t. r.

Důvěrníci Františka Hlaváčka: Martin Glasser, Václav Kudlata a Antonín Novák a důvěrníci Františka Pecha: František Hubený, Josef Hrubý a Josef Kovář odbývali v neděli společnou schůzi za příčinou ujednání pravidel pro debatní schůzi, ale nedocíleno žádné dohodnutí. Obě strany vymínily si písemné podmínky a pravidla jedna od druhé. Pravidla, jakož i bude-li se schůze odbývat a kdy a kde, má být uveřejněno příště. V „Dělnických Listech“ stane se tak v příštím čísle.

ZE SCHŮZE Č.D.V.S. Č.1 V CHICAGU, 13.1.1894

Český dělnický vzdělávací spolek č.1 v Chicagu, který sdružoval české anarchokomunisty pod hlavičkou Mezinárodní dělnické jednoty (International Workingmens Association), Nadřečený spolek odbýval dne 13. ledna 1894 svou řádnou schůzi, do níž se dostavilo hojnost soudruhů, což jest zásluhou místního časopisu, který se přičinil, by soudruzi lépe schůze navštěvovali.

Po vyřízení dopisů přišla na přetřes stávka pekařských dělníků, kdež bylo kladeno soudruhům na srdce, by nabádali své manželky, kupovati chléb jen s uniovou známkou a bojkotovali veškeré pekárny skébské. Přijmut též návrh ku vypracování resoluce, níž má být assocace pekařských bossů, jakož i jejich bídné jednáni náležitě odsouzeno a kteráž pak bude uveřejněna v našem místním časopisu. Nuže, chicagští soudruzi, podporujte všemožně pekařské dělníky v jejich spravedlivém boji! Neboť oni se vždy osvědčili co dobří bojovnici v prvních řadách pokročilého dělnictva a tudíž si všestranné pomoci a solidárnosti zasluhuji!

Dále čtena zpráva „tiskového výboru“ z New Yorku o finančním stavu našeho orgánu ,,Dělnických Listů“ s přípisem, v  němž bylo apelováno na náš Vzdělávací spolek, aby nějakou agitací ve prospěch jich učinil. Ona zpráva přijata a debatováno pak, jakým as způsobem by se nejlépe mohlo „Dělnickým Listům“ prospěli, o čemž pak se rozvinul živý rozhovor, v němž velká většina se vyjadřovala, že náš nový orgán dělnickému hnutí úplně vyhovuje a tudíž že ve prospěch jeho rozhodně se něco musí učinit. Dávány též návrhy ku pořádání zábavy, ale jelikož ve přítomné výrobní krisi jest většina dělnictva na zahálce a většina zábav se potkává s deficitem, upuštěno od toho a dán pak návrh, by byl zvolen pětičlenný výbor, jež by měl na starosti pracovat o rozšířeni „Dělnických Listů“ a sbírání dobrovolných příspěvků.

O návrhu tom debatováno a někteří dovozovali, že jest to věci jednotlivců a že žádný výbor se nemusí volit. Načež pak bylo poukázáno, že „Dělnické Listy“ jsou orgánem Mezinárodní Dělnické Jednoty, ku kteréž náš Vzdělávací spolek přináleží a tudíž že to není věcí jednotlivců ale celého spolku. Po vystříbení různých náhledů podán výše jmenovaný návrh k hlasování a též odhlasován, čili lépe řečeno, jednohlasně přijat, načež pak zvoleno pět soudruhů, kteří se agitaci pro náš orgán úplně věnují. Tímto ukončeno dřívější nedorozumění na obou oposičních stranách a tudíž lze doufati, že dřívější svornost v našich řadách zavlaje, neboť z obou dřívějších stran kladeno každému na srdce, by každý sám všemožně hleděl „Dělnické Listy“ rozšiřovat a stejně i náš místní časopis „Právo Lidu“, které na tom základě nabyde ještě většího rozšíření a bude moci lépe svému účelu prospívat. Neboť čím více dobrých dělnických časopisů, tím lépe pro šíření idee naší!

V sobotu, dne 20. ledna 1894 pořádá cooperace „Práva Lidu“ zábavu a jest naděje že se potká s dobrým výsledkem, neboť soudruzi přislíbili, že se přičiní v agitací ze všech sil. Tedy soudruzi vzhůru na agitaci pro „Dělnické Listy“ a „Právo Lidu“!

Na zdar budoucí sjednocenosti a svornosti v  řadách našich, by myšlenka revolučního socialismu stále v před kráčela, by veškeří tyrani světa její moc poznali, tak aby co možná nejdříve s nimi účtováno bylo!

ZPRÁVA O PERZEKUCI ČESKÝCH ANARCHISTŮ V PRAZE (1894)

Administrátor „Volných Listů” v Praze soudruh František Smetana měl policejní prohlídku a přivstali si na to. V 5 hodin celá výprava, kdo ví kolik policajtů, přišlo a přec nic nenašli. Pro stromy neviděli les. Hledali u něho „Buřiče“ a kdyby se byli naň lépe podívali, byli by jej našli. Vždyť je Smetana sám dost velký buřič.

A když to nenašli v Holešovicích, hledali to na Smíchově u Volfa. Odtamtud se vraceli již spokojeněji Volf není jen buřič, Volf už je celý povstalec, který se nespokojí jen s jednou, ale on musí míti hned tři pušky. A tak slavná komise měla aspoň co dát do protokolu a velmi těžké k němu přílohy. Že to bude jednou Volf zase chtít nazpět, to nepadalo na váhu, V. L.