Dvouletá základní slavnost Odborově kooperativní spolek „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova (1907)

Anarchisté z Odborově kooperativního spolku „Jitřenka“ v Nové Vsi u Duchcova uspořádali 21. července 1907 dvoletou základní slavnost. Slavnost začínala ve dvě odpoledne přednáškou na téma „Výchova mládeže“ a „Činnosti spolku“, kterou přednesl starosta České federace všech odborů a přední anarchosyndikalista Antonín Řehoř. Antonín Řehoř dle sdělení anarchosyndikalistického listu Komuna: „Objasnil celkový stav českého severu za doby 20.let. Vyličuje pravdivý příběh všech sociálních zápasů se všemi jejich světlými i stinnými stránkami, přechází k době, kdy v dělnictvu severočeském ujímá se idea anarchismu. Zmiňuje se o všech pracích, jež v kulturním i hospodářském boji byly podnikuty anarchisty. Pokud se týče otázky školské ukazuje zvlášť na další kroky, jež nám třeba činiti. Řeč svoji ukončil za všeobecného souhlasu přítomných. Poté následoval koncert a deklamační zábavám, na které hráli osečtí tamburaši v čele se sbormistrem Josefem Šeflem, jinak též předním anarchosyndikalistou a členem ČFVO. Dne 28. července 1907 pak tento spolek konal svoji valnou hromadu.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)

Musil Jan (1873 -?)

Žižkovský anarchista Jan Musil pocházel z Pelhřimova, kde se v roce 1873 narodil na čísle popisném 18. Ještě v Pelhřimově se seznamuje se svojí nastávající Marií Šlechtovou, narozenou v roce 1878. Dne 21. května 1897 se jim narodila dcera Karolína Musilová, to ještě bydleli v Pelhřimově č.p. 61. Záhy poté se stěhují do Prahy a tentýž rok se usazují na Žižkově. Zde se také berou a svatba se koná 22. srpna 1897. Jan Musil si zažádá o domovské právo, které nakonec získá až 6. května 1908, kdy se stává oficiálně Žižkovákem. V Praze se živí jako malíř pokojů.

V Praze se seznamuje s anarchistickými myšlenkami a zapojuje se do hnutí neodvislých socialistů – anarchistů. Stal se zakládajícím členem Vzdělávacího klubu „Pokrok“ na Žižkově, který byl založen 14. července 1896. Byl to právě anarchista Jan Musil, kdo podal jako navrhovatel žádost úřadům na povolení spolku. Na ustanovující valné hromadě konané 7. ledna 1897 byl zvolen za vůbec prvního místopředsedou. Na mimořádné valné hromadě konané jen o pár dní později 11. ledna 1897 je zvolen v pořadí druhým předsedou spolků žižkovských anarchistů. Post předsedy vymění za jednatele, kdy je na valné hromadě dne 18. ledna 1898 zvolen do této funkce. Na pololetní valné hromadě konané 9. srpna 1898 je Jan Musil zvolen opětovně místopředsedou. Následující rok je na další pololetní valné hromadě, která se odbývala 26. července 1899 je zvolen jednatelem spolku.

Vzdělávacího klubu „Pokrok“ byl v letech 1904 až 1908 členskou sekci anarchosyndikalistického svazu Česke federace všech odborů (ČFVO) a tak se i Jan Musil stal aktivním anarchosyndikalistou a členem ČFVO, nejúspěšnější anarchosyndikalistické organizace v dějinách českého anarchismu. Na svém vrcholu ČFVO čítala na 4000 členů ve 130 odborových organizacích a skupinách. Jan Musil byl aktivní krom zmiňovaného spolku i v místní skupině ČFVO Žižkov.

Veřejná přednáška anarchistů „O Evropské revoluci v roce 1848 – 1849“ 20. července 1907 na Královských Vinohradech

Politický spolek anarchistů „Vilém Korber“ uspořádal dne 20. července 1907 ve spolkovém hostinci „U Fousů“ na Královských Vinohradech veřejnou přednášku „O Evropské revoluci v roce 1848 – 1849“. Akce začínala v osm hodin večer. Přednášel anarchosyndikalista a předák České federace všech odborů Karel Vohryzek.

Karel Vohryzek

ČFVO České Budějovice (1907)

Jihočeští anarchosyndikalisté se organizovali v místní skupině České federace všech odborů (ČFVO) v Českých Budějovicích. Důvěrníkem ČFVO byl v roce 1907 místní anarchista a kloboučník František Filip, kterému měly být adresovány veškeré dopisy. Bydlel tou dobou na adrese Pekárenská ulice č.p. 101 v Českých Budějovicích.

ČFVO

Zpráva o zakládání skupiny anarchistické mládeže v Mostě (1907)

Dáváme tímto věděti našim kamarádům, že právě přikročujeme k zakládání skupiny mládeže a jest proto povinností každého mladého kamaráda, by se k společné práci dostavil. Úkolem skupiny mládeže bude, výchova v našich ideích, pěstování solidarity, propagování přímé akce. Pročež žádáme kamarády o čilé účastenství na společné práci. Dopisy buďtež adresovány na Josefa Mansfelda, truhlářského pomocníka, Manlicherova ulice 913. Ústní informace podá Václav Ort, obuvnický pomocník.

Perzekuce anarchosyndikalistů na státních dolech v Kopistech (1907)

Anarchosyndikalistický časopis odhaluje běžnou praxi za jakých těžkých podmínek politicky a odborově pracovali anarchisté, kteří se i tak nenechali zlomit a odradit od pokračování v činnosti. Svědectví pochází z července roku 1907: „Kamaráda Františka Loudu stihla tyto dny těžká rána. Jest to také jeden z těch našich tří kamarádů, na nichž si c.k. Julius III totiž správce dolu rybka ukájí svou mstu pro jejich přesvědčení. Prvního Vojtěcha Šedivého vyštval z dolu okamžitě, druhého Antonína Řehoře v tom smyslu zase „bere u huby“, že ač nyní 14 neděl nemocen i vypověď se mu opovážil dát a zarazil nemocenskou podporu, třetího Františka Loudu trýznil všemi možnostmi. Posledně byl Louda v teplické nemocnici, když došla jej zdrcující zvěst, že jeho manželka (bídou donucena, a zaměstnána na Julius IV) dne 6. července 1907 byla nárazníkem vagonu usmrcena“.

Důl Julius III v Kopistech

Veřejná schůze stavebního dělnictva ČFVO v Nové Vsi – Hrdlovce u Duchcova (1907)

V rámci anarchosyndikalistického odborového svazu České federace všech odborů (ČFVO) působila také Federace stavebního dělnictva. V severočeském Lomu u Mostu pracovala také Skupina stavebního dělnictva ČFVO v Lomu. Dne 14. července 1907 uspořádala skupina veřejnou schůzi v Nové Vsi – Hrdlovce u Duchcova. Akce začínala v deset dopoledne.

Členský průkaz ČFVO

Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1903)

Celoroční valná hromada Všeobecného spolku dělnic Pokrok v Mostě (1903) se odbývala 1. listopadu 1903 ve tři odpoledne. Zvolen byl následující výbor ve složení:

Sochorová Antonie – předsedkyně – Frankpkatz č.p. 907, Most

Laitnerová Anna – místopředsedkyně – Chomutovská č.p. 1129, Most

Tůmová Josefa – pokladnice – Kostelní č.p. 1097, Most

Herejtová Anna – místopokladnice – Václavské náměstí č.p. 387, Most

Sochorová Marie – jednatelka – Schillerovo náměstí č.p. 1136, Most

Kraitlová Marie – místojednatelka – Chomutovská č.p. 1120, Most

Přísedícími členkami výboru zvoleny:

Šimicová Rozárie

Andělová Františka

Macounová Josefa

Cajthamlová Kateřina

Revisorkami zvoleny:

Matějková

Uhlíková Eleonora

Náhradnice:

Šípková Amálie

Zeminová Anna

Zrnová Marie

razítko Všeobecného spolku dělnic „Pokrok“ v Mostě