Památník věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců v Bílině

Za nacistické okupace byli popraveni anarchističtí bezvěrci ze Spolku socialistických bezvěrců v Bílině, který navazoval na Skupinu bezvěrců České anarchistické federace, násilně rozpuštěné po vypuknutí první světové války. Památník věnovaný členům Spolku socialistických bezvěrců se nachází v parčíku na rohu Fišerovi a Mostecké ulice v Bílině.

Nápis:
PAMÁTNÍK
věnovaný členům
Spol. socialistických
Bezvěrců v Bílině.

Sklenička František
Lipman František
Klíma Václav
Strnad Josef
Strnadová Anastáz.
Štrobl Václav
Štroblová Emilie

Vzpomínáme všech
umučen. i zemřelých
za nacistické
nadvlády v letech
1938 – 1945.
Čest jejich památce.