Pavlis Antonín (1870 – ?)

Severočeský anarchista a hornický odborář Antonín Pavlis se narodil 7. července 1870 v Štěpánově na Kladensku. Jeho rodina pocházela z obce Bzová u Hořovic. Avšak svůj život prožil v Hostomicích nad Bílinou, kam se jako devatenáctiletý dělník přestěhoval. Policejní přihlášku podal 10. prosince 1889. Na sever se tak přistěhoval v době rodícího se a sílícího anarchistického hnutí, do kterého se zapojil.

Když byl v roce 1896 založen v Hostomicích Všeodborový hornicko hutnický a vzdělávací spolek „Mezinárodní jednota“, vstoupil do jeho řad. Fáral na okolních dolech a většinou pracoval v pozici, kdy měl na starost dřevění šachet, jelikož byl vyučeným truhlářem.

Místní spolek se v roce 1904 stal členskou organizací právě vzniklého anarchosyndikalistického odborového svazu České federace všech odborů (ČFVO). Alois Pavlis členem a přesvědčeným anarchosyndikalistou. Již roce 1907 byl členem Hornické federace, která se stala autonomní federací hornictva při ČFVO. ČFVO a Hornická federace fungovaly do léta 1908, kdy byly tyto odborové organizace rakouskými úřady zakázány a rozpuštěny.

Za dva roky, tedy léta páně 1910, však Aloise Pavlise postihla další velká ztráta, zemřela jeho milovaná manželka. Alois Pavlis zůstal vdovcem se třemi malými dětmi, nejmladšímu Antonínovi Pavlisovi, pojmenovanému po dědovi, bylo pouhých pět let, když se stal sirotkem. Malý Antonín se narodil 24. července 1905. Nejstarší František Pavlis se narodil 21. července 1899 a dcera Marie Pavlisová se narodila 26. března 1902. Všichni tři v Hostomicích.

Vdovec Alois Pavlis se nakonec sblíží s jeho rodačkou ze Štěpánova, která mu pomůže s výchovou dětí a stane se jeho družkou v dobrém i ve zlém. Po zbytek života se jí stane Marie Chytráčková, která se narodila v již zmiňovaném Štěpánove na Kladensku. Do Hostomic přicestovala a úřadům se přihlásila 30. prosince 1893.

V roce 1910 vedl soudní spor s Duchcovskou uhelnou společností a bratrskou pokladnou v Mostě ve věci neoprávněných srážek ze mzdy. Tou dobou jako člen Zemské jednoty horníků, která vedla kampaň anarchistických horníků proti nezákonným exekucím na mzdě, jednalo se o srážky daně, avšak dle zákona byli z této daně horníci osvobození, přesto však jim bylo strháváno.

Alois Pavlis jako anarchista a pokrokový dělník vystoupil z církve a stal se bezvěrcem, společně se svojí ženou, taktéž děti nebyli pokřtěni a stali se bezvěrci.

Po první světové válce bydlel Alois Pavlis se svojí družkou Marií Chytráčkovou a dětmi v Nádražní ulici v domě s číslem popisným 21 v Hostomicích. Stejně jako před válkou pracoval na šachtě a dřevnil štoly. Pracoval na dole Svornost v nedalekém Ohníči.