Perzekuce mladých anarchistů v Mostě (1907)

Anarchosyndikalistický list „Komuna“ přinesl v srpnu 1907 zprávu o perzekuci mladé anarchistické generace, která patřila k běžné praxi užívané proti účastníkům anarchistického hnutí, zde se jednalo o Václava Orta a Jana Mansfelda:

V Mostě se mezi mládeží počal probouzeti čilejší život, což nebylo různým zdejším pánům po chuti a umínili si proto odstraniti ty, kdož ruch udržovali. Záminka se jim naskytla, když kamarád Václav Ort vystoupil z církve. Místní děkan si došel na domácího a přiměl ho, aby dal zaměstnavateli J. Růžkovi na srozuměnou, že dostane výpověď z bytu, nepropustí-li „toho neznaboha“. Domácí dokládal, že takový člověk je nebezpečný, že by mohl vypálit nebo vyhodit dům do povětří. Podobně a z týchž příčin byl vyštván i kamarád J. Monsfeld, který se s Ortem pohyboval mezi mládeží, když si šel pro knížku, řekl mu zaměstnavatel přímo, že ho propustil proto, že je anarchista a že mu úřady daly k tomu pokyn.“

antimilitaristický znak českých anarchistů