Pešl Petr (1874 – ?)

Mezi průkopníky anarchistického hnutí, který byl spojen s Košťany patřil bezesporu Petr Pešl. Narodil se 23. dubna roku 1874 ve Starých Hutích u Uherského Hradiště na Moravě.

Jeho manželkou se stala Josefa Pešlová, která se narodila 22. února 1879 v Žatci, do Košťan se nastěhovala 4. dubna 1896. Petr Pešl jí následoval 27. července stejného roku.

V 90. letech předminulého století stál u zrodu severočeského anarchistického hnutí, stal se členem místního anarchistického spolku Omladina. Později zakládal společně s dalšími anarchistickými dělníky Všeodborový a kooperativní spolek v Košťanech, který sdružoval zaměstnance různých profesí. Nějakou dobu zastával funkci jednatele Všeodborového kooperativního spolku, vyřizoval spolkovou korespondenci a přihlášky členů. Měl na starost také zasílání spolkových zpráv do anarchistických časopisů „Hornické listy“, „Omladina“ a „Nová Omladina“. Spolek se scházel v hostinci „U nádraží“, kde měl spolkovou místnost a knihovnu, kam Petr Pešl docházel dvakrát měsíčně, na členské a výborové schůze.

Když pak byla v roce 1904 v Lomu ustanovena Česká federace všech odborů (ČFVO) stal se Petr Pešl členem tohoto anarchosyndikalistického odborového svazu. Součástí ČFVO se stal od roku 1904 i košťanský Všeodborový kooperativní spolek. Petr Pešl zažíval rozmach anarchistického hnutí, který zarazila až perzekuce a rozpuštění ČFVO v létě roku 1908. Důvodem k rozpuštění ČFVO nebyla jen odborová a anarchistická činnost, velkou měrou to bylo způsobeno sílícím hnutí boje za české školy, v jehož popředí stáli místní anarchisté a ČFVO českým rodičům poskytovala tolik potřebnou a bojovnou organizační platformu pro vedení tohoto zápasu.

Po rozpuštění ČFVO, se podařilo obnovit Všeodborový kooperativní spolek v Košťanech a Petr Pešl jako zástupce anarchisticky smýšlejících sklářů byl ve spolku činný až do jeho rozpuštění souvisejícího s vypuknutí první světovou válkou v roce 1914. Po roce 1912 spolek sice opustili košťanští horníci, kteří se začali sdružovat v Zemské jednotě horníků a měli v místě vlastní odbočku.

Narodila se jim dvě dítka. Prvním byla dcera Marie, později provdaná Milerová, která přišla na svět 17. května 1900 v Košťanech. Živila se jako sklářská dělnice. Za tři roky se jim narodil syn Adolf Pešl 10. listopadu 1903, také on se později živil jako sklář.

Petr Pešl obstarával peníze pro rodinu jako sklářský dělník, profesí brusič skla. Po válce pracoval ve sklárně bratří Franklů v Hudcově, dnes součást Teplic, zde i nějakou dobu před válkou bydleli. V Košťanech bydlel v Hrobské ulici s číslem popisným 238.

ČFVO