Pihert Arnošt (1879 – ?)

Pražský anarchista Arnošt Pihert pobýval v Nuslích. Někdy byl nazýván Arnošt Pikert. Narodil se 2. července 1879 na Vyšehradě. Otec se jmenoval Josef Pihert, matka Marie. První manželka Marie Petráčková, se kterou se ovšem nechal rozvést. Druhá manželka Anna Dušková, se narodila v roce 24. září 1874 v Praze. Měl dva syny Arnošta Piherta narozeného v roce 1901 a Josefa Piherta narozeného 1902. V roce 1905 se mu narodila dcera Julie Pihertova, ta však v roce 1908 umírá. Živil se jako obchodní příručí, později jako sluha v obchodě od roku 1903.

Arnošt Pihert a další anarchisté založili 2. února 1904 Politický spolek Vilém Körber v Čechách. Spolek byl úředně povolen 13. 3. 1904. Arnošt Pihert společně s dalšími členy spolku přicházel s kritikou ČAF i ČFVO. Kritizoval ČAF hlavně pro intelektuální a umělecké zaměření z pozice „proletářských militantů“ pod heslem, že anarchističtí intelektuálové „nerozumí potřebám a problémům pracující třídy“ a pod heslem, že „anarchismus je hnutím pouze bojujícím za osvobození pracujících“. ČFVO kritizoval především pro jeho snahu přejít v revolučně syndikalistické odbory, a snahu vytvořit masovou základnu i za cenu ústupků a ztráty otevřeně anarchistické orientace.

Arnošt Pihert, co přesvědčený anarchista, přestal věřit v boha a 4. května 1905 vystoupil z katolické církve a zůstal bez vyznání.

Arnošt Pihert pravidelně docházel na členské, výborové, ale i veřejné schůze. Spolek měl své spolkové po dobu své existence postupně v hostinci „U Zeleného stromu“ v roce 1904, v roce 1905 sídlil v hostinci „ U České koruny“ ve Smečkách, mezi lety 1905 až 1908 sídlil v hostinci „U Zlatého kalicha“ na Bojišti. Po obnovení činnosti v roce 1909 v hostinci „U Fousů“, aby pak v roce 1911 naposledy přesídlil do hostince „ U Velké Prahy“ na Palackého náměstí, kde zůstal až do svého rozpuštění.

Politický spolek Vilém Körber v Čechách, pořádal četné přednášky v mnoha městech a pravidelné schůze v Praze na Vinohradech. Členskou základnou a obsahem své agitace se spolek orientoval téměř výhradně na horníky a dělníky. Politický spolek Vilém Körber propagoval zakládání volných dělnických skupin a spolků (po vzoru starých skupin neodvislých socialistů), které by se hlásily k otevřenému revolučnímu anarchismu. Jeho ideologická linie byla bojovná a militantní, šlo o klasický antikapitalistický anarchosocialismus založený na třídním boji. Určitý vliv měl mezi dělníky a horníky v okolí Plzně, menší už v severních Čechách a Praze.

Vedle vydávání časopisu bylo hlavní formou činnosti Politického spolku anarchistů pořádání propagandistických a vzdělávacích přednášek a diskusních besed. Politický spolek anarchistů měl velice dobré kontakty na české emigranty v USA, kde ho podporoval známý časopis „Volné Listy“ z New Yorku (1891 – 1914).

Arnošt Pihert se podílel na vydávání a distribuci jejich periodika, kdy od ledna 1905 vydával tento spolek časopis měsíčník Bezvládí. Redakce „Bezvládí“ se postupně střídaly v Nových Verneřicích, Hrobech, Praze na Vinohradech a posléze v Praze v Nuslích. Až do dubna 1907 vyšlo celkem 18 čísel, potom list zanikl z finančních důvodů.

Arnošt Pihert patřil mezi přední členy, jelikož v letech 1905 zastával ve výboru funkci jednatele spolku. Tou dobou bydlel v Nuslích č.p.194. Čelen spolku a anarchistou byl i jeho bratr Kryštof Pihert.

V roce 1907 byl zavřený ve věznici na Pankráci, z jakých důvodů, nám není známo.