PÍSEŇ NAD HROBEM PŘÍTELE (František Hlaváček)

(na melodii „O háji s voňavými květy . . .“)

Soudruhu milý, v tmavém hrobě 
zde klidně spočívej!
Podlehl jsi kruté zlobě,
za to pokoj v zemi měj!
[: Pokoj zde měj. ;]

Ty věrný pravdy bojovníku,
pro níž jsi v žití plál,
lidumilný šlehetníku —-
pro pravdu jsi život dal!
[: I život dal. :]

Vždyť život tvůj plný byl boje,
útrap a strádání,
až zlomili srdce tvoje,
plné žalu, zklamání.
[: Ach sklamání. :]

Na hrobě tvém my všichni dlíme,
každý, kdo tvůj byl druh;
památku tvou mile ctíme,
mezi námi tvůj jest duch.
[: Tvůj vždy je duch :].

Frank Hlaváček.

(Poprvé zapěna při pohřbu soudruha Schalingera, zemřelého roka 1883 v brněnské trestnici na Cejlu.)