PÍSEŇ OTROKA (Josef Ječný)

Nenaříkej v bídném žití, 
stále že jsi otrokem,
že na šírém, velkém světě
bol jen tvým je nárokem.

Přijde jednou ona doba
kdy ty poznáš svoji sílu
proti tomu, jenž tě trýznil
ruce své přiložíš k dílu.

Osud byl tvůj od malička
v bídě, nouzi krůtě dřít,
nuže vzmuž se, přilož ruky,
nechceš snad co otrok mřít!

Hoši, k činu, bída nutí,
chop se zbraně každý z nás,
skolme pány a tyrany,
pak zvládne svobody čas. —

Josef Ječný.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 16.05.1896