Ples anarchistů bezvěrců v Želénkách 1919

Dne 29.března 1919 uspořádali příslušníci České anarchistické federace (ČAF) v hostinci „U Egra“ v Želénkách u Duchcova „Ples bezvěrců“. Začátek byl ve 20.hodin. Vstupné bylo 4 koruny, ženy 2 koruny. Hrála kapela pana Lukáše.

Pozoruhodné je, že ples byl pořádán pod hlavičkou ČAF, která se měla již v roce 1914 přejmenovat na Federaci českých anarchistů komunistů (FČAK), která dne 3.února 1918 vstoupila do České strany socialistické, kde anarchisté v čele s Bohuslavem Vrbenským utvořili anarchokomunistickou frakci. Jelikož se ovšem ozvaly protestní hlasy proti tomuto kroku, učiněné za války, byl svolán 2.února 1919 Sjezd českých anarchistů komunistů, který však nakonec postup důvěrníků potvrdil.

Ples bezvěrců pořádaný příslušníky ČAF v Želenkách, tvořený z dřívější místní skupiny ČAF, která u sebe vytvářela i Skupinu bezvěrců ČAF v rámci Federace bezvěrců ČAF v letech 1904 – 1914, ukazuje, že ne všichni anarchisté následovali cestu anarchistů kolem Bohuslava Vrbenského a FČAK.

Pozvánka na ples byla otištěna na stránkách Hornických listů dne 14.března 1919, číslo 10, ročník 12.