PODĚKOVÁNÍ RODINY ZESNULÉHO ANARCHISTY JOSEFA BROŽKA Z NEW BEDFORD 1898

My níže psaní vzdáváme tímto srdečný dík řádu Bratří Ku Předu čís. 85 ČSPS a Česko Dělnickému Vzdělávacímu Spolku za krásné věnce na rakev, jakož i hojné účastenství při pohřbu našeho milovaného manžela a otce Josefa Brožka. Dále srdečné díky řečníkům jak v domě smutku tak i na hřbitově pp. Raimundu Janákovi, Václavu Karešovi a Janu Kuthanovi. Zvláštní dík nechť přijmou ctění členové řádu Bratří Ku Předu, kteří při těžké nemoci mého manžela co praví bratří osvědčili. Konečně díky všem těm, kdož se pohřbu súčastnili aneb nám jakkoli jinak umírnění našeho zármutku přispěli. Zesnulí byl členem od založení řádu Bratří Ku Před; č. 85 ČSPS, jakož i členem Česko Dělnického Vzdělávacího Spolku. Marie Brožek, truchlící vdova! Petr, Lukáš a Josef, synové a Marie, dcera. New Bedford, Mass., 28. května 1898.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 03.06.1898