POLICEJNÍ RAZIE A HLEDÁNÍ TISKAŘSKÉHO LISU NA ŽIŽKOVĚ (1882)

Včera 3.února 1882 na příklad vykonáno na Žižkově již zase šest policejních prohlídek v bytech osob, o nichž domnívá se policie, že súčastnily se agitaci socialistických. Velmi důkladná prohlídka vykonána také v redakčních místnostech „Budoucnosti“. Zatčeni a do vyšetřovací vazby odvedeni byli včera dělníci Josef Štěpánek a František Kácha. Kácha zastával v poslední schůzi lidu v sále konviktském úřad zapisovatele a přednesl resoluci tehdy přijatou. Mimo to prohlédnuty poznovu hostinské místnosti uvězněného a před soud pohnaného Adolfa Jaruška „U tří divých“ v Řetězové ulici. Pátralo prý se po jakémsi knihtiskařském lisu, i byla za tou příčinou vytrhána podlaha v dotyčných místnostech, Prohlídka skončila však bez výsledku.

Národní listy, 4.2.1882

časopis „Budoucnost“ (1882)