Politický spolek Pokrok v Liberci (1894-1896)

Rozpuštění odboru »Omladiny« bylo těžce pociťováno českými dělníky v Liberci, zejména dělnickou anarchistickou mládeží, která tím byla zbavena svého politického střediska. Ale i starší socialisté české národnosti toužili již po vlastním samostatném politickém spolku a s nelibostí nesli, že sjezd sociálně demokratických organisací ze severních Čech se 14. května 1893 usnesl přistoupit k německému spolku »Vorwarts«. To byly příčiny, které vedly k založení Politického spolku »Pokrok« pro severní Čechy se sídlem v Liberci.

Ustavující valná hromada »Pokroku« se konala 29. dubna 1894 odpoledne v hostinci »U města Norimberka«, který si spolek zvolil za své spolkové středisko. V roce 1895 měl »Pokrok« spolkovou místnost v hostinci »Zum Feldschlossel«.

Prvním předsedou spolku byl zvolen Josef Padrlík, místopředsedou Jan Pešta, I. jednatelem Josef Kůhnel a II. jednatelem (zapisovatelem) Josef Lukášek, pokladníkem Josef Burian, účetním František Slavík, knihovníkem Ondřej Hašek. Mezi zakládajícími členy byli dále: Antonín Kulich, Josef Ducháč, Václav Štěpánek, Antonín Typlt, Josef Kropáček a jiní. V roce 1895 byl zvolen předsedou Josef Burian.

Členem spolku mohl býti každý zletilý rakouský státní občan (nikoliv ženy),
bydlící v obvodu liberecké obchodní komory. — »Pokrok« pořádal hlavně veřejné schůze, avšak i plesy a jiné společenské podniky, z jejichž výtěžku vydatně financoval potřeby dělnického hnutí na Liberecku. Po dvouletém trvání byl »Pokrok« dne 20. června 1896 úředně rozpuštěn pro anarchistickou činnost. Měl asi 140 členů, z nichž bylo asi 30 z Liberce, ostatní z okolí, nejvíce — na 50 — z Českodubska.

Prameny: teplický ..Severočeský dělník“ z 28. a 29. července 1898 a liberecký „Proletář” z 2. dubna a 2. července 1896; pražský list „Sociální demokrat“ z 25. května 1894.