Pololetní valná hromada anarchistického družstva „Sdružená síla“ 18.července 1909 v Třebušících

Anarchističtí družstevníci z Novokooperačního dělnického, výrobního a spotřebního družstva „Sdružená síla“ v Třebušících konali dne 18.července svoji pololetní valnou hromadu. Valná hromada začínala ve dvě hodiny odpoledne v spolkové místnosti hostinci „U Nádraží“ pana Josefa Křeše č.p. 51. Program valné hromady: předčítání protokolu s poslední valní hromady, zpráva pokladny a zpráva revisorů účtů, schválení účetní uzávěrky od 27.prosince 1908 do 27.června 1909, dále doplňovací volba představenstva družstva a prostor po volné návrhy a dotazy.

Dělnické potravní družstvo „Sdružená síla“ v Třebušicích