Pololetní valná hromada Dělnické pekárny „Federace“ 25.července 1909 v Lomu

Nejúspěšnější družstevní podnik anarchistického hnutí Dělnická pekárna „Federace“, která při svém začátku nesla přesný název Novokooperační dělnická pekárna „Federace“ se sídlem v Bruchu v Libkovicích konala svoji pololetní valnou hromadu dne 25.července roku 1909. Valná hromada proběhla ve spolkové místnosti anarchistu v hostinci pana Bedřicha Pavla „U Šenfluků“. Na programu bylo: předčítání protokolu z poslední valné hromady, zpráva pokladní a revisorů účtů, dále předložení účetní zprávy pekárny za posledního půl roku, volba výboru a volné návrhy. Na programu byly také obchodní záležitosti. Valná hromada začala v devět hodin dopoledne a členové družstva měli dát předem vědět o své účasti řediteli pekárny Aloisi Bašusovi.