Pošmourný František (1887 – 1953)

Středočeský syndikalista František Pošmourný se narodil dne 18.ledna 1887. Pocházel z obce Lány na Kladensku. Oženil se s Josefou Pošmournou, narozenou 6.ledna 1891. Narodila se jim jediná dcera Jaromíra Pošmourná dne 10.května 1905.

Také František Pošmourný jako většina místních dělníků začíná pracovat na dole a živí se jako horník. Přestože na Kladensku se většina dělnictva hlásí k sociální demokracii, jeho oslovují anarchistické myšlenky a seznamuje se s anarchosyndikalistickými odbory Zemskou jednotou horníků, působící v letech 1909 až 1915, kdy je státem zákázaná a rozpuštěna.

Po první světové válce a pádu rakouské monarchie, se probouzí také hnutí anarchistických horníků a již 28-29.prosince 1918 je založeno Sdružení československých horníků. Sdružení československých horníků (1918 – 1930) byla syndikalistická organizace pod heslem „Osvobození dělníků bude dílem jich samých. Přímou akcí k obrození proletariátu“, která navazovala personálně a tradicí na anarchosyndikalistickou Zemskou jednotu horníků.

Také na Kladensku vznikají i přes odpor sociální demokracie odbočky syndikalistického Sdružení československých horníků. Jedna z odpoček kladenského uhelného revíru vzniká také v Lánech u Kladna. Mezi zakládající členy patří také František Pošmourný. V roce 1926 je dokonce zvolen do výboru místní odbočky a zodpovídá za vedení účtů ve funkci revisora účtů.

Dne 4.listopadu 1932 ho postihla ztráta jeho drahé manželky. František Pošmourný přežil nacistické běsnění a hrůzy II.světové války. Umírá dne 16.dubna 1953 ve věku 66 let a pochován je na místním hřbitově v Lánech. Jeho dcera Jaromíra Pošmourná, která zařídí i jeho pohřeb umírá dne 19.srpna 1988 a je uložena ve stejném hrobě vedle svých rodičů.

Pošmourný František (1887 – 1953)