POVZBUZENÍ DĚLNICTVA (Leo Kochmann)

(na melodii „Stavěli zedníci . . .“)

Dělníci, dělníci, 
své idey znáte,
hleďte je prosadit —
síly k tomu máte.

Síly k tomu máte
i odvahu ráznou,
bijte do nepřátel —
nechte slámu prázdnou.  

Nepřátel kolem vás
stojí celé pluky,
což nikdo z vás nechce
k boji zvednout ruky?

Dělníci, dělníci,
v boj za svaté právo,
až budem vítězi —
lidstvo bude zdrávo.

Leo Kochmann

Leopold Kochmann (1847 – 1919)