POZVÁNKA NA ČTVRTLETNÍ OKRSKOVOU KONFERENCI MEZINÁRODNÍ DĚLNICKÉ JEDNOTY Z NEW YORKU A OKOLÍ, 3.3.1895

Čtvrtletní okrsková konference soudruhů z New Yorku a okolí svolána je agitačním a tiskovým výborem Mezinárodní Dělnické Jednoty na neděli dne 3. března 1895 o 8 hodiny odpoledne do místnosti W. Raua č. 414 E. 5. ul. v New Yorku. Veškeré spolky v New Yorku, v Newarku, v Passaicu a ve West Hoboken, jakož i soudruzi radikálního smýšlení vůbec, kterým naše věc, naše hnutí, naše snažení a budoucnost pracujícího lidu není lhostejná, a kteří mají dobrou vůli pracovat dle svých sil k rozšíření našich zásad a podílet se na onom velkém mezinárodním osvobozovacím díle proletariátu, ti všichni jsou přátelsky zváni k této okrskové poradě. Soudruzi, dostavte se v hojném počtu a s dobrou vůlí, svou radou i skutkem hnutí dělnickému co nejvíce prospěti.

Agitační a tiskový výbor Mezinárodní Dělnické Jednoty.