POZVÁNKA NA DEBATU „ŽENY A HNUTÍ DĚLNICKÉ“ SPOLKU DĚLNICKÁ OMLADINA V NEW YORKU 24.2.1895

Poučný rozhovor. V neděli, dne 24. února 1895 o 3 hodiny odpoledne, v místnosti Ban’s Halle, čís. 414 5. ul., jest ve spolku „Dělnická Omladina“ v New Yorku pokračování rozhovoru o důležitém thematu; „Ženy a hnutí dělnické.“ Všichni členové a členkyně jsou žádáni, by se nejen do schůze dostavili, nýbrž agitovali též pro hojnou návštěvu. Hosté jsou vítáni. Soudruzi a soudružky přičiňte se, by tato schůze s poučným rozhovorem dodělala se co nejlepšího úspěchu.