POZVÁNKA NA DEKLAMATORNÍ ZÁBAVU ČDVS V GRAND CROSSONG 26.5.1895

Česko-dělnický vzdělávací spolek v Grand Crossing se usnesl, pořádati deklamatorní zábavu za spoluúčinkování pěveckého sboru z Chicaga. Zábava pořádá se ve prospěch spolkové knihovny, dne 26. května 1895 v 1 hodinu odpoledne v letní místnosti p. Matěje Hana, roh 78. ul. a Storms Ave. Obracíme se na soudruhy v Chicagu, by nám podali pomocné ruky k onomu podniku a zároveň doufáme, že nás vůkolní soudruzi poctí hojnou návštěvou. Se socialisticky revolučním pozdravem, za Č. D. V. Sp. v Grand Crossing. Výbor.