POZVÁNKA NA KONFERENCI PRAŽSKÉ OMLADINY 23.10.1892

Soudruhům i družkám oznamujeme, že v souhlasu okolní omladiny svoláváme na den 23. října 1892 v 8 hodin dopoledne Konferenci omladiny s tímto pořadem: Organisace, tisk, volné návrhy. Vzhledem k důležitosti předmětů jednání přijďte všichni, druhové a družky, berouce tak dílu na společné práci. Veškeré dotazy a zároveň lístky pro delegáty i hosty obstará soudruh Antonín Voříšek, Roháčova ulice, číslo 333, I. patro v Žižkově. S bratrským pozdravem za omladinu Žižkovskou: Antonín Ježek a Antonín Voříšek, svolavatelé.