POZVÁNKA NA PIKNIK ČESKÝCH ANARCHISTICKÝCH SPOLKŮ V NEW YORKU 26.5.1895

Piknik Česko-dělnických spolků. Příští neděli, dne 26. května 1895, odbývá se v Broomer’s Union Parku, 133. ulice a Willis Avenue, velkolepý pik-nik Česko- dělnického vzdělávacího spolku č. 2., Dělnické Omladiny a Dělnické Družiny Pokroku. Všichni přátelé dělnické věci, kteří touží po osvobození pracujícího lidu z kapitalistického jarma, měli by své sympathie a své přesvědčení k ostatním bojujícím soudruhům osvědčiti návštěvou tohoto výletu vzdělávacích spolků. Všichni dělníci a přátelé dělnictva jsou přátelsky zváni. Vstupné do parku obnáší 15 centů pro osobu. Začátek je o 10 hodin dopoledne.