POZVÁNKA NA SCHŮZI A PŘEDNÁŠKU ČDVS „JAN ŽIŽKA“ V CLEVELANDU 5.4.1896

DO CLEVELANDU! Všichni soudruzi jsou žádáni, by se dostavili do mimořádné schůze Českého Dělnického Vzdělávacího spolku „Jana Žižky” v neděli, dne 5. dubna 1895 v 9 hodin dopoledne v místnosti M. Trojana. Soudruh František Choura osloví schůzi — Jeho théma bude: Boj dělnictva v starověku a v novém věku. Soudruzi, kteří si. vzali na prodej vstupenky pro minulou zábavu jsou žádáni, by se.dostavili a odevzdali zbývající jim lístky, by mohl bytí udělán pořádek. Bude též jednáno; o příští májové slavnosti. Za ČDVS J. Žižka František Svoboda,- tajemník

František Choura (1852–1921)