POZVÁNKA NA SCHŮZI ČDVS VE WEST HOBOKEN 19.5.1894

Český dělnický vzdělávací spolek ve West Hoboken, pořádá v sobotu dne 19. května 1894 schůzi za příčinou uspořádání všech záležitostí, které obyčejně nedostavením se velké většiny členů nevyřízeny zůstávají. Pročež soudruzi, kteří k spolku přináležíte a chcete aby spolek náš zdárně působiti mohl. odložte všechnu netečnost stranou a schůze řádně navštěvujte, by jme mohli za naším vytknutým cílem kráčeti. Smutné vysvědčení dali by jsme sami sobě, kdyby v době, kdy jest toho nejvíc zapotřebí se scházeti, poučovati a agitovati, zůstávali jsme ku všemu lhostejnými, jako by jsme ten největší blahobyt měli. Pročež myslím soudruzi, že slova tato u vás nepovšimnuta nezůstanou a všichni se do schůze dostavíte, neb jest toho nutné zapotřebí.

Za Č. D. V. Spolek ve West Hoboken František Mráz, tajemník