POZVÁNKA NA SLAVNOST PAŘÍŽSKÉ KOMUNY ČDVS JAN ŽIŽKA V CLEVELANDU 15.3.1902

Česko Dělnický Vzdělávací Spolek Jan Žižka v Clevelandu činí přípravy k důstojnému oslavení Pařížské Komuny v sobotu 15. března 1902 v síni p. Martina Trojana, roh Broadway a Dille ulice.

Dennice novověku: orgán Bratrstva Česko-Slovanských podporujících spolků. Cleveland, Ohio: V. Šnajdr & Kořízek, 27.02.1902