POZVÁNKA NA SLAVNOST TŘÍLETÉHO TRVÁNÍ SPOLKU ČDVS A PAŘÍŽSKÉ KOMUNY V NEWARKU 28.3.1895

Soudruzi a přátelé z Newarku a okolí. V sobotu, 28. března t1895 pořádá Česko Dělnický Vzdělávací Spolek v Newarku, N. J. v místnosti spolkové u Juliuse Zingga, čís. 7 Bedford ulice slavnost Pařížské komuny a zároveň tříletého trvání spolku. Za příčinou, že jest to jediná toho druhu nejvýznamnější slavnost pro každého myslícího člověka, pro každého dělníka a dělnici, úpící pod tíhou nynějšího kapitalistického pořádku, jest na vás přátelé pokroku, byste se co nejhojněji súčastnili slavnosti této. Program slavnostní jest: Přednešení dělnických básní, dělnických písní od zpěváckých spolků německých „Aibeiter Männerchor“ a „Männer Gesang Verein Liberty“ a taneční zábavy. Proto soudruzi a přátelé dostavte se co nejhojněji, přes to i kdyby na den ten snad nepříjemné počasí bylo. S přátelským pozdravem Zábavní výbor ČDVS. Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 23.03.1895