PRÁCI (Neznámý autor z Chicaga)

Má milá družko, ráje tvoříš skvoucí. 
Tě zřítí v moři, zemí nitru hor.
Tys klenotem, jež sílou všemohoucí,
síla Tvá tvoří vše, kam sahá zor.
Ty sílou svou, již dávno přetajemně,
krášlíš kraje — světa celé země.

O práce krásná, vznešená a svátá!
Tě splodil člověk. Ty jsi tvůrčí duch,
jsi velebnosti číše vrchovatá, —
než uzmul Tě nepřátel cizích vzruch,
zdroj vnad i sil, jež povždy z těla proudí
nepřítel nám pro vždy neodloudí.

Tys naše zbraň, tu použijem k dílu,
by vše, co žalem v ňádra čas nám klad,
se svrhlo z dráhy ku našemu cílu,
by proletář pak víc netrpěl — hlad,
by pak tvých květů libodechá vůně
nám srdce léčila, jež lká a stůně.

Ach, tys naše zbraň, my pojali tě duchem,
co jest nám zášť co mamonářský svět,
co hrozby, cel, s pout nekonečným ruchem,
jen svorně s Tebou, neleknem se běd;
my Tvými jsme a křivdy nás nezmohou,
až mamon padne zde. Tvých u nohou!

My víme však, že zvítězíme v boji,
že posílí nás jarých druhů sbor,
jež v zápalu svátém — k nám se připojí,
jak z výš' - když lavina se valí z hor.
Potom rudým písmem naše heslo vznítí,
kdo pro svobodu, práci padli —
budou věčně žíti I —

Pepa (Chicago)

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. New York: International Workingmen Ass´n of America, 24.04.1897