PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ ANARCHISTŮ V NEW BEDFORD, 17.3.1895

V neděli 17. března 1895 odpůldne sešli jsme se u soudruha Aloise Jägra, abysme našemu milému hostu Františku Hlaváčkovi ten krátký čas, který mezi námi ještě pobude, učinili co možná příjemným a musím doznat, že se nám to úplně podařilo. Mezi přátelským rozhovorem přednesl soudruh Alois Jäger se svojí manželkou a dvěma dceruškami několik dělnických písní tak dovedně, že sám soudruh Hlaváček dojat, blahopřál rodině k tak značnému pokroku ve zpěvu. Když pak ještě soudruh Hlaváček přednesl velmi dojemnou povzbuzující řeč k přítomným soudruhům, aby jen statně vytrvali v boji za svátá práva utlačovaného lidu, doprovodili jsme jej na nádraží, aby zpáteční cestu nastoupil. Jaké však bylo jeho zklamání, když nám bylo oznámeno, že v neděli žádná lodi z Fall River do New Yorku nejede. Nezbývalo soudruhu Hlaváčkovi tudíž nic než zůstat mezi námi až do pondělka, ač jak se sám přiznal, s velkou obětí. Za Česko Dělnický Vzdělávací Spolek W. Telecký, tajemník

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)