PŘEDNÁŠKA A VALNÁ HROMADA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „POKROK“ V MNICHOVĚ HRADIŠTI (26.12.1895)

Dne 26.prosince 1895 odbýval Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ v Mnichově Hradišti valnou hromadu s přednáškou „O budoucnosti pracujících tříd“. Referoval soudruh Vedral, člen spolku, K dalšímu programu „volné návrhy“ uvádíme: přítomné členstvo se rozhodlo, aby byla zastaveny tyto časopisy „Hlas lidu“, „Rovnost“, „Rašple“ a „Ženský list“ a mezera dutá, aby vyplněna byla trojnásobnými čísly časopisu strany neodvislé.

Zdroj: anarchistický časopis „Proletář“ v Liberci (1896)