Přednáška anarchistů bezvěrců 9.června 1919 v Duchcově

Dne 9.června 1919 konali přednášku se schůzí anarchističtí bezvěrci z místní Skupiny bezvěrců v Duchcově přednášku v Českém domě a usnesli se na následující rezoluci:

„My, bezvěrci z Duchcova a okolí, shromáždění na dnešní přednášce, žádáme, aby Národní Shromáždění provedlo okamžitě odluku římsko-katolické církve od naší republiky. Neboť církevní organisace (ohrady Třebíč p.Tvarůžek, který prohlásil, že musí býti Rakousko obnoveno – Slovensko agitační rozvrat p. Hlinky, klerus ve Slezsku a jeho agitace proti republice) podvracuje základní řády naší republiky a dosahují tím přímo velezrady, majíce spojení přímo se šlechtou a bývalými Habsburky.

Útok na Slovensko, prováděný velitelem Kövösem, je rovněž ve spojení se štvanicemi Hlinkovými. Připomínáme Národnímu Shromáždění, že v římsko-katolických kostelích na SLovensku, byla nalezena skladiště zbraní. Protestujeme proti tomu, by z našich peněz, nás bezvěrců, živeni byli katoličtí kněží. 

Žádáme, by okamžitě zavřena byla všechna poutní místa v Čechách, poněvadž slouží jen ohlupování lidu. S největším úžasem i odporem spatřujeme i na nových blanketech nových školních zpráv známky z náboženství na prvém místě a tážeme se ministerstva vyučování, co proti tomu učiní? Spatřujeme v tom znovu privilegování církví, ač jedná se o to, aby náboženství stalo se předmětem vyučovacím nepovinným a bylo vyučováno mimo školní budovu. Panu ministru vyučování připomínáme, že v časopisech nedávno byl zaznamenán případ, že katolický farář nazval svého kozla Habermanem a kočku Alicí!

Žádáme, aby ze škol byly odstraněny kříže, poněvadž jsou symbolem katolické církve, aby učitelstvu bylo zakázán hráti v kostelích na varhany a jakýmkoliv způsobem přisluhovati při parádách katolické církve.

Prohlašujeme, že svoje bezkonfesní dítky na žádný způsob na vyučování náboženství posílati nebudeme a žádáme, aby příslušné zákony o přestupu dětí mezi 7-9 rokem byly okamžitě zrušeny.“