PŘEDNÁŠKA ČDVS „POKROK“ V PASSAIC, 13.5.1894

Přednáška Českého dělnického vzdělávacího spolku „Pokrok“ v Passaic, New Jersey, odbývaná po „picnicu“ v neděli odpoledne dne 13. května 1894, byla velmi četně navštívena. Všichni soudruzi a soudružky z Passaic, jakož i soudruzi a soudružky z New Yorku a Newarku, jež zde byli návštěvou, se dostavili, tak že byla spolková místnost přeplněna.

Soudruh František Josef Hlaváček z New Yorku přednášel „O Původu, vývinu a cíli společnosti lidské“ a přednáška jeho byla pozorně vyslechnuta a přijata s všeobecným souhlasem. Po přednášce rozvinul se zajímavý a poučný rozhovor, jehož zúčastnili se soudruzi Václav Kudlata a Josef Březovský z New Yorku a František Rozporka a František Mužík z Passaic. Též řeči všech těchto soudruhů učinily dobrý dojem a odměněny pochvalným potleskem.

Po ukončené schůzi odjeli newyorští soudruzi do New Yorku po přátelském rozloučení a za vzájemného volání: Na zdar!