PŘEDNÁŠKA ČESKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „LASSALLE“ V NEW YORKU, 7.1.1894

V neděli, 7. ledna 1894 ve 2 hod. odpoledne odbýval Český dělnický vzdělávací spolek „Lassalle“ přednášku „Účel dělnického hnutí“ v místnosti Josefa Pospíšila čís. 1408 Ave. A. Přednášel redaktor „Dělnických listů“ František Josef Hlaváček.