PŘEDNÁŠKA DĚLNICKÉ OMLADINY 16.12.1894

„Dělnickou Omladinou“ v N. Y., minulou neděli 16. prosince 1894 uspořádaná přednáška shromáždila všecky činné soudruhy a soudružky a mimo to dostavilo se i několik nových hostů.

Soudruh Václav Kudlata přednášel „O původu, vývinu a cílech lidstva“ a svými důvody a vývody dovedl upoutat pozornost všech přítomných, tak že když svou poučnou a zajímavou přednášku ukončil, odměněn byl všeobecnou pochvalou.

Po jeho řeči mluvili ještě soudruzi František Hlaváček a J. Březovský o tom samém thematu, načež schůze o 5 hodin večer skončena.

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 22.12.1894, ročník 2, č.8