PŘEDNÁŠKA DĚLNICKÉ OMLADINY 16.4.1894 V NEW YORKU

V pozvánce přetištěné na stránkách „Dělnických listů“ se dozvídáme:

„Dělnická Omladina,“ nově založený spolek v New Yorku, odbývá v pondělí večer dne 16. dubna 1894 v místnosti Jana Celera, 529 E. 5. ulice schůzi a přednášku. Soudruh Jan Březovský přednáseti bude: „Bůh v minulosti, přítomnosti a budoucnosti.“ Touto přednáškou zahájen bude cyklus přednášek tohoto thema. Jest žádoucno, aby se všichni členové „Dělnické Omladiny“ dostavili a pro hojnou návštěvu mezi svými přáteli, známými a obecenstvem agitovali.  

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 07.04.1894, č. 23