PŘEDNÁŠKA DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „POKROK“ V MNICHOVĚ HRADIŠTI (12.1.1896)

Dne 12.ledna 1896 odbýval Dělnický vzdělávací spolek „Pokrok“ v Mnichově Hradišti veřejnou přednášku na téma „O lásce a povinnosti k bližnímu a společnosti“. Referoval člen spolku František Klazár. Spolek odbývá každou neděli předčítací a řečnické hodiny. Zprávu zaslal člen výboru Josef Tůma.

Zdroj: anarchistický časopis „Proletář“ v Liberci (1896)