PŘEDNÁŠKA, DIVADLO A ZÁBAVA DĚLNICKÉ DRUŽINY POKROKU V NEW YORKU 3.2.1895

Anarchokomunistický spolek Dělnická Družina Pokroku v New Yorku uspořádala v neděli dne 3. února 1895, večer o 7. hodině v místnosti občana J. Schleitra, č. 1839-41 Ave. A., poučnou přednášku, spojenou s divadelním představením, po němž pak následovala volná taneční zábava. Soudruh František Hlaváček přednášel na thema: „Ženy a hnutí dělnické.“ Divadelní kus, jež dramatický odbor po přednášce sehrál, byla znamenitá jednoaktová veselohra „Pod přísnou dohlídkou.“ Vstup do přednášky, divadla a taneční zábavy byl úplné volný.

František Josef Hlaváček (1853 – 1957)