Přednáška Jana Opletala 11.března 1919 v Hořanech

Dne 11.března 1919 přednášel anarchista, přední bezvěrec a redaktor „Matice svobody“ Jan Opletal v Hořanech na veřejné přednášce na antiklerikální téma. Jak dosvědčuje dopisovatel Hornických listů: „Výsledek schůze vyzněl jednohlasně v heslo: „Pryč od Říma!“ Zároveň na přednášce proběhla sbírka na obnovu časopisu „Matice Svobody“ a místní bezvěrci mezi sebou vybrali obnos 117 korun a 46 haléřů.