Přednáška Jana Opletala 16.března 1919 v Lipticích

Dne 16.března přednášel anarchista, přední bezvěrec a redaktor „Matice svobody“ Jan Opletal v Lipticích na veřejné přednášce na téma „Náboženská lež a žena v náboženství“. Přednáška začínala ve 14 hodin v hostinci „U Kohlerů“ v Lipticích.

Jan Opletal