Přednáška Odborného vzdělávacího spolku horníků a hutníků pro oboje pohlaví z Lomu na 1.máje 1909

Lomští anarchisté a anarchistky z Odborného vzdělávacího spolku horníků a hutníků pro oboje pohlaví uspořádali u příležitosti anarchistického 1.máje 1909 přednášku na téma: „Účel vzdělávacích spolků“. Přednáška proběhla v hostinci „U Modré hvězdy“ od 15.hodin.