Přednáška Všeodborového kooperativního spolku 17.března v Břežánkách

Přednáška Všeodborového kooperativního spolku pro oboje pohlaví proběhla v neděli 17.března v Břežánkách. Začínala ve dvě odpoledne. Přednášel Antonín Řehoř.

Antonín Řehoř-Hýskovský (1875–1938)