PŘEHLED SKUPIN A DŮVĚRNÍKŮ SVAZU KOMUNISTICKÝCH SKUPIN

Přetiskujeme přehled skupin Svazu komunistických skupin a jejich důvěrníků (jednatelů), zveřejněných na stránkách časopisu „Červen“. Svaz komunistických skupin vznikl kolem jmenované redakce „Června“ a osoby známého Stanislava Kostky Neumana, a dalších anarchistů jako například Huga Sonnenscheina. Tato skupina pod vlivem ruské revoluce a vítězství bolševiků, kteří si uzurpovali moc, přehodnotili své dosavadní anarchistické postoje a přihlásili se k III. Internacionále a pokusili se založit komunistickou stranu. Hugo Sonnenschein byl dokonce v roce 1920 v Rusku, kde dostal od anarchisty Petra Kropotkina dopis pro pracující v ČSR, který varoval před bolševiky a jimi zaváděnou totalitou jedné strany. Dopis však zamlčel a anarchistům nepředal (Dochoval se a je uložen v Berlíně).

PŘEHLED SKUPIN A DŮVĚRNÍKŮ SVAZU KOMUNISTICKÝCH SKUPIN:

 • Most: důvěrník Karel Chládeček, Manlicherova ul. 1114.
 • Trnovany u Teplic: německý důvěrník Karel Fischer, Turn-Teplice, Parkstrasse 20, český Václav Klouda v Trnovanech, Poštovní ul. 845, za Čechy.
 • Lom: důvěrník Petr Stránský, Ladung – Lom
 • Duchcov: důvěrník Vácjav Hájek, Duchcov č. 532, dopisy Krištofa Ursiče, č. 735.
 • Chudeřín: důvěrník Josef Horák, č. 179
 • Komořany u Mostu: důvěrník Labler Frant., č. 166
 • Růžodol u Mostu: důvěrník Martin Reš, č. 58
 • Kopisty u Mostu: důvěrník Antonín Kalenský, Pláň č. 2.
 • Horní Litvínov: důvěrník Václav Brožík, č. 522
 • Dolní Litvínov: důvěrník Antonín Adamec, č. 34
 • Louka u Horního Litvínova: důvěrník Ferdinand Pauza, č. 58.
 • Mladá Boleslav: důvěrník Václav Těšitel, Kolonie č. 255.
 • Hronov n. Metují: důvěrník Ladislav Steinz, č. 199, poté Robert Hírsek
 • Náchod: důvěrník Jan Hartmann, ulice Pod hrobky 621.  
 • Sychrov u Turnova: důvěrník Ludvík Rejzek, Sychrov-Radimovice u Turnova.
 • Zvěslov u Votic:  důvěrník Antonín Tichý, Zveslov čp. 71.
 • Hořice: důvěrník František Kulhánek, č. 460.
 • Dvůr Králové n. L: důvěrník Josef Prokop, Kollárova 909.
 • Souš u Mostu. důvěrník Josef Košťanský, č. 150.
 • Koštany u Teplic: důvěrník František Lokajíček, Wilsonova ul. 274.
 • Hroby u Duchcova: důvěrník František Mráz, Křížanov č, 24, p. Hroby.
 • Přívoz: důvěrník František Janša, Oderská kolonie 718.  
 • České Budějovice: důvěrník Tomáš Dušek, Dlouhá ul. č. 48
 • Praha – Hostivař: důvěrník Josef Marat.
 • Jankov u Votic: důvěrník L. Černý.
 • Cukmantl u Teplic: předsedou Robert Černý, Košťany u Teplic 61.
 • Dražíce u Tábora: důvěrník A. Dušek, tesař.

Konference důvěrníků komunistických skupin konala se v neděli 11. července 1920 odpol. v Lomu za předsednictví Petra Stránského, Bylo usneseno zříditi bezodkladně prozatímní Ústřední radu v Praze, která vypracuje ihned prozatímní organizační řád a vydá členské legitimace.

Současně zvolena byla Krajská rada pro severozápad:

 • předseda: Petr Stránský, Ládunk-Lom 27
 • důvěrník: Gustav Mojžíš, Lom, Důl Jan,
 • pokladník: František Fojtík, Lom 345