PŘEHLED UVĚZNĚNÝCH ANARCHISTŮ A SOCIALISTŮ V NOVOMĚSTSKÉ TRESTNICI V SRPNU 1882

Dnešního dne 23.srpna 1882 nalézají se buď v trestu, buď ve vyšetřování v Novoměstské radnici následující socialisté a anarchisté:

 • František Janata – anarchista
 • Ladislav Zápotocký (otec 1 dítka) – sociální demokrat
 • Josef Regler (otec 3 dítek)
 • A. Mottl
 • František Mařáček (otec 1 dítko)
 • V. Jaroušek (otec 6 dítek), vesměs z Prahy.
 • Josef Boleslav Pecka (jediný syn 77lcté matky) – anarchista
 • Norbert Zoula (otec 1 dítka) z Vídně – anarchista
 • .J. Vaigel
 • J. Dvořák
 • Emil Šikl (otec 3 dítek)
 • Al. Šnabel
 • Josef Janoušek
 • J. Husák
 • A. Skála
 • František Kozel
 • Augustin Hořešovský
 • J. Chýský z Kladna
 • František Choura (otec 5 dítek) z Teplic – anarchista
 • S. Trimmel
 • Karel Štipák – anarchista
 • František Procházka (otec 2 dítek)
 • A. Reich – anarchista
 • J. Eger
 • František Vinter
 • A. Teichert
 • J. Jahoda
 • J. Nohejl
 • Josef Šip z Duchcova
 • J. Hanich
 • A. Behr
 • J. Ullrich
 • J. Böhmer
 • K. Schmidt
 • J. König z Liberce
 • Václav Vaic – anarchista
 • K. Loskot z Ústí n. L.
 • František Mukenšnabl
 • J. Pinkava z Plzně
 • J. Volfrum z Hořenního Litvínova.

Duchcovští a liberečtí jsou z většiny ženatí a otcové četných rodin. V kruzích socialistův konají se sice sbírky ve prospěch opuštěných žen a děti, jelikož však úřady sbírkám těmto překážky kladou, jest osud rodin uvězněných socialistů velice smutný. Proti přívržencům zásad sociálních vystupuje se nyní s velikou přísností.

Národní listy, 23.8.1882