PŘELOŽENÍ SCHŮZE ČDVS NEWARK KVŮLI ÚČASTI NA KONCERTU NĚMECKÝCH ANARCHISTŮ 19.8.1894

Upozornění do Newarku. Soudruhům v Newarku a ve Franklin sloužiž k  vědomosti, že schůze připadající na den 22. srpna 1894, odbývá se v neděli, dne 19. t. m. za příčinou, bychom se po schůzi zúčastnili koncertu německých soudruhů od „Arbeiter Männerchoru.“ Soudruzi, jedná se o osvědčení solidarity, jak nám jí i oni osvědčili. Schůze odbývá se určitě o 2. hodině odpoledne. Za Č. D. V. Spolek v Newarku, V. Král, tajemník