PŘIHLÁŠENÍ SE ČDVS Č.1 V CHICAGU K ZÁSADÁM ANARCHISTICKÉHO KOMUNISMU

Chicaga do Chicaga: Česko Dělnický Vzdělávací Spolek čís. 1. odbývá každou druhou a čtvrtou sobotu v měsíci svou schůzi, kteráž jest věnovaná poučným rozhovorům a přehledu světového revolučního hnutí. V posledním čase zdržovali se zpět i naši revolučně smýšlející soudruzi, domnívajíce se, že Vzdělávací spolek stále vězí v rukou „Práva Lidu“ a jiných okolo něj se točících politických šejdířů. My prohlašujeme zde, že s „Právem Lidu“ ani s jeho politickou stranou nemáme pranic společného, stojíce na stanovisku neodvislém a hlásíce se pouze k zásadám komunistického anarchismu. Pročež apelujem na všecky komunisticko-anarchistický smýšlející soudruhy, by naše schůze opětně navštěvovali a své přátele v ně přiváděli, pracujíce společně k  brzskému osvobození pracující třídy z  pout kapitalismu. Dnes, (v  sobotu), dne 22. září 1894 odbývá Č. D. V. S. čís. 1. svou řádnou schůzi u p. Antonína Bělskýho, v čísle 612 záp. 18. ul. o osmé hodině večer. Nuže soudruzi, nechť žádný z Vás nechybí!