PŘIPRAVOVANÉ PUBLIKACE ZÁDRUHY

Historický spolek Zádruha připravuje na letošní VIII. Anarchistický festival knihy v Praze vydání několika publikací, z nichž některé budou zařazeny do nově vznikající samostatné poetické ediční řady Knihovny Zádruhy:

„Šibenice pro anarchistu“. Brožura pojednává o popravě anarchisty a horníka Antonína Hoffmanna z Příbrami. Pražskou popravu v roce 1895 doprovázely vypjaté emoce napříč celou společností. Cena 30 Kč.

„Tomeš Kaše. Průkopník anarchismu mezi horníky“. Brožura přibližuje život jednoho z průkopníků anarchistických myšlenek mezi horníky. Do dělnického hnutí se zapojil již sedmdesátých letech 19. století. Pomáhal budovat vzdělávací spolky, odborové hnutí a podílel se na vydávání časopisů. Přesvědčeným anarchistou zůstal až do posledního dechu na smrtelné posteli. Kromě vzpomínek na jeho život přetiskujeme také několik jeho povídek. Cena 40 Kč.

„Anarchie zpívá.“ Sborník starých českých anarchistických písní. Kniha přináší přes 100 písní českých anarchistů z let 1880 – 1918. Včetně doplňujících komentářů a melodií. Zpěv byl mezi českými anarchisty velice oblíbený, proto zazníval všude: na tajných setkáních i v kruhu rodiny, v žaláři, schůzích, demonstracích, spolkových slavnostech i stávkách. Cena 150 Kč.

„Zapomenuté verše. Nepublikované básně českých anarchistů. I. díl“. Každý zná Fráňu Šrámka, Františka Gellnera či S. K. Neumanna. To ale nebyli jediní příslušníci “generace buřičů”. Kniha přibližuje neznámé anarchistické poetické hlasy, některé publikující pouze časopisecky a pod pseudonymem. Celkem asi 100 básní, širší uvedení do problematiky, autorské medailonky. Cena 100 Kč.