PŘÍŠTÍ ODVETY (Josef Bláha)

( Z cyklu Miska škeble)

Perleťová miska na stole leží,
pohár přetékající svatým jedem.
Odvaha odvety, ta leccos zboří...
A mě se zdá, že dobře jedem'!
Učili jsme se znát po léta,
co jest Odveta.

Za bolestí všecky, smutky a vzteky
brzy budeme dobře Pomstu zpívat.
Odveta pomsty je výkřikem řeky...
Oh, radost mám, jak budem' zpívat!
Chcete to vědět? Nu - za léta -
krásná Odveta...

Perleťová miska posvátně vzhoří,
pohár bílý a plný rudým vínem.
Odvaha odvety to všecko zboří,
všecko, čím tak pomalu hynem'!
Přilétá příští – přilétá...
Sladká Odveta...

Josef Bláha, Matice Svobody, 1903