PROBUZENÍ (František Hlaváček)

Hle vstává opět čile 
bojovný lidstva duch,
hle vstává v nové síle,
že trne panstva kruh!

A vyprostiv se z hrobu,
v němž dlouhou dobu dlel,
vrhá svou obžalobu
ve tvář svých nepřátel.

Svobodně letí kruhem,
budí dělnický svět,
by lid po spánku tuhém
se opět k činům zved.

By vydobyl zpět práva,
jež tyran byl mu vzal,
když jak ta šelma dravá
ho přepad, ukoval.

Leť duchu smělý světem,
lidstvo ku vzpouře buď!
Dej síly práce dětem,
tyrany přísně suď!

HLAVÁČEK, František. Pochodeň: Básně dělnické. New York: nákladem vlastním, 1896